Köprätt 

Det finns flera viktiga lagar inom köprätten som är bra att känna till. Köplagen, konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och distansavtalslagen är fyra lagar inom köprätten. Enbart köplagen är en dispositiv lagstiftning av dessa fyra och därför är det tillåtet att avtala om sämre villkor, än det som står i köplagen. Detta är dock inte tillåtet om lagen är tvingande, vilket är falled med de övriga ovan nämnda lagarna.

Köprätten reglerar bland annat när en vara anses vara avlämnad och risken därmed övergår till köparen. Köprätten reglerar också vad som händer om säljaren är försenad och när det kan bli aktuellt med skadestånd m.m. Dessutom reglerar köprätten förhållandet mellan köparen och säljaren när det handlar om köp av lös egendom eller en tjänst. Lös egendom är exempelvis möbler, kläder, vitvaror, smycken, medan fast egendom är mark/jord. Köprätten berör de flesta i samhället eftersom det är en del av vår vardag att handla, till exempel mat.

Här kan du läsa om information inom köprätt som är bra att känna till som företagare eller konsument: