Principen om ändamålsbegränsning

Företag måste ha ett ändamål med behandlingen enligt principen om ändamålsbegränsning. Med andra ord ett syfte.

rättsliga grunder enligt dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsprincipen ändamålsbegränsning

Företag måste ha ett ändamål med behandlingen. Dessutom ska ändamålet vara specifikt. Det måste också vara berättigat, vilket innebär att behandlingen ska vara rättsligt grundad och ske i enlighet med övrig tillämplig lag. Ett annat ord för principen är finalitetsprincipen.

Företag behöver också dokumentera ändamålen skriftligen. Enligt den sista principen ansvarsskyldighet, måste företag kunna visa att de följer GDPR. Därför behöver företag dokumentera ändamålen samt hur länge de ska bli behandlade.

Specifika ändamål innebär att ändamålen inte är för breda, otydliga eller luddiga. Exempelvis är det inte tillräcklig specifikt att ange att personuppgifter blir behandlade ”för framtida forskning”. Det är nämligen viktigt att re registrerade ska kunna bedöma vad en sådan behandling innebär.

Ändamålen fungerar som riktlinjer och ramar för vad företaget får och inte får göra med personuppgifterna och hur länge de får bli lagrade. 

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

juridikskola online avtal avtalsrätt digitala juristerna