Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Beställ avtal / Granskning

Du kan skicka ett meddelande till oss via formuläret nedan eller ringa oss på 08-81 66 33 för att göra en beställning.

Dataskyddspolicy

Vi skriver och granskar avtal till fastpris. Här kan du läsa kort information om hur vi behandlar personuppgifter: Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR. När du kontaktar oss, anlitar oss eller kontaktar oss vid frågor om exempelvis juridikskolan, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Dataskyddspolicy.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter. Exempelvis behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig, utföra arbetet och sköta faktureringen korrekt. De vanligaste personuppgifterna vi behöver behandla är: namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postdress. Vi behandlar uppgifterna i Sverige, via våra Svenska underbiträden i Svenska servrar. 

Behandlingen sker med stor försiktighet och vi delar inte ut personuppgifter till obehöriga. Vi raderar personuppgifter som vi inte längre behöver, minst en gång per år. Detta gäller dock inte uppgifter som blir påverkade av lagringstiden enligt Bokföringslagen (1999:1078). Därav kan vi spara vissa uppgifter under längre tid, om det är nödvändigt för att vi ska följa lagen. 

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, rättelse, ändring eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att begränsa eller invända mot vår behandling och rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Om du skulle ha något klagomål avseende vår behandling av personuppgifter, kan du meddela det till oss eller till Datainspektionen. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

Vi skriver och granskar avtal
på distans till fasta priser

juristbyrå online digital quiz juridik

1. Berätta om din situation

Kontakta oss via mejl eller telefon 08-81 66 33 och berätta om din situation. Då får du möjlighet att berätta mer om din situation och vi diskuterar ärendet tillsammans.

juridik quiz digital juristbyrå online

2. Du får ett fastpris

Efter att du informerat oss om vad du behöver hjälp med, kan vi beräkna hur lång tid det kommer att ta att genomföra arbetet och vi kan då ge dig ett fastpris.

avtal fasta priser Quiz juridik juridikskolor

3. Vi skriver eller granskar ditt avtal

Vi skriver eller granskar ditt avtal på distans enligt dina önskemål och vi ger dig tillgång till ett första utkast som du kan läsa innan vår genomgång tillsammans.

juristbyrå online juridikquiz

4. Gemensam genomgång

En jurist går genom hela avtalet med dig via telefon och dator. Du får möjlighet att ställa frågor kring ärendet och kan lämna eventuella synpunkter eller kommentarer.

quiz juridik digitala juristerna juristbyrå online

5. komplettering vid behov

Vi kompletterar avtalet efter genomgången vid behov, om något behöver ändras, läggas till eller tas bort. Du är alltid delaktig i arbetet och vi skräddarsyr avtalet efter dina önskemål.

Juridikquiz

6. Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn, Instagram och Facebook. Vi har även en sammanställd Juridikskola här på vår hemsida.

Stäng meny
Call Now Button