Kontakta oss

AVTALSGRANSKNING

Skicka det avtal  du vill att vi granskar och ditt namn samt telefonnummer till:

Granskning@digitalajuristerna.se

Därefter återkommer vi med ett fast pris för ärendet. Då får du välja om du vill anlita oss för uppdraget. I priset ingår juridisk rådgivning kring ditt ärende samt korrigering av avtalsinnehållet vid behov. När vi skriver och granskar avtal till fastpris, ingår alltid samtal med en jurist. Det är viktigt för oss att du förstår avtalets faktiska innebörd och betydelse, innan du skriver under något. Läs mer.

telefonnummer
08 - 81 66 33

Vi skriver och granskar avtal till fastpris. Här kan du läsa kort information om hur vi behandlar personuppgifter: Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR. När du kontaktar oss, anlitar oss eller kontaktar oss vid frågor om exempelvis juridikskolan, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Dataskyddspolicy.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter. Exempelvis behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig, utföra arbetet och sköta faktureringen korrekt.

De vanligaste personuppgifterna vi behöver behandla är: namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postdress. Vi behandlar uppgifterna i Sverige, via våra Svenska underbiträden i Svenska servrar.  Behandlingen sker med stor försiktighet och vi delar inte ut personuppgifter till obehöriga.

Vi raderar personuppgifter som vi inte längre behöver, minst en gång per år. Detta gäller dock inte uppgifter blir påverkade av lagringstiden enligt Bokföringslagen (1999:1078). Därav kan vi spara vissa uppgifter under längre tid, om det är nödvändigt för att vi ska följa lagen. Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, rättelse, ändring eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att begränsa eller invända mot vår behandling och rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Om du skulle ha något klagomål avseende vår behandling av personuppgifter, kan du meddela det till oss eller till Datainspektionen. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

Stäng meny
Call Now Button