Regler om designskydd och ansökan av ett designskydd

Det finns specifika regler om designskydd och ansökan av ett designskydd i Sverige sker hos PRV. Nedan kan du läsa mer information om designskydd.

Regler om designskydd och ansökan av ett designskydd

Inledande information om designskydd

Mönsterskydd är ett annat begrepp för designskydd, som innebär att andra inte får använda samma utseende eller design. På Patent och registreringsverkets (PRV) hemsida använder de begreppet designskydd.

Många företag satsar på att skydda sin design eftersom det kan utgöra en viktig del. Det handlar inte bara om funktionen av en produkt för ett företag, utan designen kan vara avgörande.

I Sverige talar man om designskydd eller mönsterskydd, medan gemenskapsformgivning eller formgivningsskydd är begreppet som brukar bli använt inom EU.

Designskydd är inget nytt i Sverige utan det har funnits lagstiftning för vissa mönster sedan år 1899, men regelverket har blivit utvecklat genom åren. Mönsterrätten är anpassad efter EU-direktiv och därför är den liknande inom alla medlemsländer.

Vad designskyddet avser

Designskyddet skyddar enbart utseendet. Däremot behöver det inte avse en hel produkt, utan det kan vara en produktdel också. Inte heller spelar storleken någon roll.

En skillnad mellan varumärken och formgivningar är att varumärken brukar vara ord, medan en formgivning är som ett eget språk. Patent utgör istället ett skydd för den tekniska lösningen i en produkt, vilket ett designskydd aldrig kan avse.

Genom designskydd får innehavaren av skyddet ensamrätt vid användning i kommersiellt syfte. Därför är det tillåtet att använda i privat syfte. Det handlar inte bara om en exakt kopia. Om annans användning ger samma helhetsintryck, kan det utgöra ett intrång.

Ansöka och krav för designskydd

Det går att få designskydd på flera olika sätt. För det första går det att ansöka om designskydd via PRV i enlighet med svensk lag. Dessutom går det att registrera designskyddet hos EUIPO (European Union Intellectual Property Office) eller få ett oregistrerat skydd från EU. Det går också att ansöka genom World Intellectual Property Organization (WIPO) och få ett internationellt skydd där Sverige ingår.

Kravet för att få ett designskydd är att det måste särskilja sig från både det som sedan tidigare är känt samt designer som redan är registrerade. Därför bör man kontrollera vad som är känt sedan tidigare samt bevaka så att inte andra gör intrång. Detta gör inte PRV, men de erbjuder extra konsulttjänster inom immaterialrätt där de bland annat kan hjälpa till med att göra sådana undersökningar mot extra kostnad.

Få flera skydd

Det är möjligt att ha flera immaterialrättsliga skydd för en design (formgivning). Det kan vara både upphovsrättsligt skyddat samt ett designskydd, och det har ingen betydelse om designskyddet har slutat gälla. Det framgår av såväl EU-rätt som svensk lagstiftning. Design kan även vara skyddade av andra skydd än designskydd, vilket kan vara bra att tänka på vid undersökningar om det redan existerar. Exempelvis kan det vara upphovsrättsligt skyddat eller ha ett varumärkesskydd.

Databaser med designskydd

Det finns möjligheter att själv söka i olika register med designskydd. Exempel på databaser som kan vara bra att använda vid sökningar är: svensk designdatabas, WIPOS databas och EUIPOS databas

Det är den ansökandes ansvar att se till så att designen inte redan är allmänt känd eller registrerad, eftersom PRV och EUIPO inte granskar detta när de beslutar om skyddet. Dessutom behöver den som får skyddet bevaka så att inte andra gör intrång på ensamrätten.

Tidsfrist för designskydd 

Ett designskydd gäller i fem år, men det är möjligt att förlänga skyddet. Däremot kan inte ett designskydd gälla i längre än totalt 25 år. Dessutom finns det möjlighet att ansöka om skydd i 25 år direkt vid ansökan.

Om skyddet uppkommit oregistrerat genom EU, gäller det istället i tre år. Det finns inte heller någon möjlighet till att förlänga den tidsfristen utan att registrera det genom en ansökan. Efter att ansökan har lämnats in, går det inte att göra ändringar. 

Fördelar med designskydd

Det finns flera fördelar med designskydd. För det första innebär det ensamrätt i kommersiellt syfte och det kan underlätta vid förhandlingar om exempelvis licensavtal. Dessutom är det enklare att bevisa att det är din design om någon gör ett intrång. En immateriell rättighet är en tillgång och därmed kan värdet på företaget öka.

Ansöka om designskydd inom hela EU

Genom EUIPO, går det att ansöka om designskydd hos alla länder i unionen genom en ansökan. Detta är kallat för gemenskapsformgivning och kostar från 350 euro.  EUIPO är en immateriallrättslig myndighet för EU och har sitt kontor i Spanien, i Alicante. På deras hemsida finns det bra information om immaterialrättsliga skydd i unionen och tidigare vägledande domstolsavgöranden m.m.

Oregistrerade designskydd i EU

Enligt svensk rätt, kan en person få designskydd genom en ansökan. Däremot finns det en möjlighet att få ett oregistrerat designskydd i EU, vilket inkluderar Sverige.

Till skillnad från att få skyddet genom ansökning, är det begränsat och gäller enbart i tre år. Tidsfristen börjar från tidpunkten som designen blivit tillgänglig för allmänheten. Det är tillåtet att visa upp den till exempelvis en investerare med sekretess utan att det ska klassas som att det har blivit offentliggjort.

Nyhetskravet skiljer vid patent och designskydd

Vid både designskydd och patent måste det avse en nyhet för att få bli registrerat. Med andra ord att det inte är offentliggjort före ansökan. Däremot är det möjligt att offentliggöra en design innan en ansökan även fast den i praktiken inte är en nyhet vid ansökningstillfället då. Därefter har den ansökande ett år (12 månader) på sig att skicka ansökan till PRV för att det fortfarande ska anses uppfylla nyhetskravet. Till skillnad från patent där detta inte är tillåtet.

Överlåta designskyddet

Det är möjligt att överlåta ett designskydd till någon annan. Vid sådana fall behöver man meddela PRV om överlåtelsen. Dessutom behöver man inkludera ett överlåtelseavtal av skyddet. PRV har en E-tjänst för överlåtelse av designskydd. Vid överlåtelse av flera registreringar, ska en avgift betalas för varje enskild överlåtelse.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

Anställda som skapar immateriella rättigheter källkod digitala juristerna