You are currently viewing Indirekta skatter

Indirekta skatter

Indirekta skatter är en typ av skatt som ska bli betald till staten. Men sådan skatt har blivit inbakad i priset någon betalar för en vara eller tjänst. Moms (sk. omsättningsskatt) och punktskatter är vanliga exempel på indirekta skatter. Punktskatter är extraskatt för vissa varor och tjänster. Exempelvis för tobak, alkohol, lotterier, reklam, koldioxid m.fl. Även arbetsgivaravgiften räknas som en indirekt skatt.

Varför är det kallat för indirekta skatter?

Denna typ av skatt är kallad för ”indirekt”, för att den som betalar in skatten till staten inte är densamma som står för kostnaden för skatten. På detta vis kan företag, som inte bär bördan av skatten, övervältra betalningsbördan på slutkonsumenten genom exempelvis högre priser.

Skatten är inbakad i priset och ska bli betald av slutkonsumenten. Företaget får in hela köpesumman och betalar därefter in skatten till staten genom skatteverket.

Vad är syftet med indirekta skatter?

Syftet med skatter är att ge staten inkomster. Men det finns även ett annat syfte med denna typ av skatt, vilket är att påverka konsumtion i en viss önskad riktning.

Om staten vill att medborgarna ska exempelvis röka eller dricka alkohol mindre, är det möjlig att påverka medborgarnas konsumtion av sådana varor. Det sker genom att öka skatten på sådana varor, vilket leder till att priserna blir dyrare. Vissa personer kommer då att sluta köpa varorna på grund av det förhöjda priset genom de indirekta skatterna, som konsumenten betalar.

Det är positivt för både företag och privatpersoner att skatteplanera för att betala mindre skatt, men det är inte möjligt att undvika indirekt skatt, såvida man inte slutar köpa de tjänster eller produkter som är knutna till sådana skatter.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss