Finansiell rådgivning är råd om placering av pengar

Finansiell rådgivning är råd om placering av pengar i finansiella instrument. När näringsidkare ger konsumenter finansiell rådgivning gäller Rådgivningslagen. Enligt lagen måste rådgivaren ha tillräcklig kompetens och alla givna råd ska bli dokumenterade.

Lagen gäller när ett företag ger en konsument råd om placering i finansiella instrument. Exempelvis aktier, optioner, fonder eller livförsäkringar som innehåller sparande.

Finansiell rådgivning är råd om placering av pengar i finansiella instrument

I Sverige kan personer göra ett kunskapstest för att få en licens att utföra finansiell rådgivning. Licensen gäller i 5 år. I Sverige utfärdar SwedSec prov och licenser.

Rådgivningslagen gäller dock inte fondbolag, försäkringsförmedlare och värdepapperinstitut, men liknande lagkrav finns i andra lagstiftningar. Exempelvis lagen om värdepappersmarknaden.

Konsumentverkets och finansinspektionens allmänna råd, riktlinjer och föreskrifter

Konsumentverket har tillsammans med Finansinspektionen tagit fram allmänna råd, föreskrifter och riktlinjer som kompletterar bestämmelserna i rådgivningslagen.

En finansiell rådgivares skyldigheter

Rådgivningslagen gäller när företag ger konsumenter råd om hur de ska placera sina pengar. Lagen är tvingande till förmån för konsumenten. Det betyder att konsumenten inte får bli erbjuden sämre villkor än de som står i lagen.

Enligt lagen måste rådgivaren:

  • ha tillräcklig kompetens,
  • dokumentera samtliga råd som blir lämnade till konsumenten,
  • överlämna en kopia av dokumentationen till konsumenten.

I dokumentationen ska det framgå:

  • vilken risk konsumenten är beredd att ta med sina pengar
  • hur länge konsumenten kan tänka sig att binda pengarna,
  • en förklaring till varför rådgivaren anser att den rekommenderade investeringen är lämplig för konsumenten.

Konsumenten kan ha rätt till skadestånd i vissa fall. Exempelvis om det rådgivande företaget inte följer lagen och om rådgivningen orsakar en konsument skada på grund av oaktsamhet.

Rådgivare måste följa god rådgivningssed

Samtliga rågivare måste även följa sk. god rådgivningssed. Detta innebär att rådgivningen ska vara anpassad efter varje enskild konsument, behov och önskemål. Rådgivare får inte rekommendera lösningar som inte är lämpliga. De måste också informera om rådgivningen leder till att konsumenten råkar ut för ekonomisk skada. Då kan konsumenten ha rätt till skadestånd. Rådgivare bör även följa de föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen och Konsumentverket har tagit fram avseende finansiell rådgivning.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss