Reparation eller byte vid reklamation ska vara gratis 

Reparation eller byte vid reklamation ska vara gratis för konsumenter. När en konsument reklamerar en produkt för att det förelegat ett fel före avlämnandet, behöver det inte innebära att denne får häva köpet. Företaget har nämligen rätt att avhjälpa felet. Däremot har konsumenten rätt att häva köpet om samma fel förelegat två gånger. I Sverige har en konsument tre år på sig att reklamera produkter som är köpta från näringsidkare. Även företag har rätt att reklamera enligt köplagen. Köplagen är dock dispositiv och därför går det att avtala bort reklamationsrätten för köpare i egenskap av näringsidkare.

Reparation eller byte vid reklamation ska vara gratis 

Om företaget väljer att reparera produkten eller byta ut den till en helt ny, ska det inte kosta något för konsumenten. Dessutom har konsumenten ytterligare tre års reklamationsrätt om företaget ger en ny produkt, från avlämnandet av den nya produkten. I vissa fall går det inte att reparera felet eller byta ut produkten, och då kan konsumenten få prisavdrag. Beloppet ska vara proportionerligt i förhållande till vad felet är. 

Mer information om vad som gäller vid fel på en vara som en konsument har köpt enligt den nya konsumentköplagen som trädde i kraft den 1 maj 2022, finns att läsa på konsumentverkets hemsida.

Möjlighet att någon annan reparerar felet 

Det är möjligt att någon annan reparerar felet och att konsumenten och företaget kommer överens om ersättning för arbetet. Det är vid sådana fall företaget som ska stå för kostnaden och inte konsumenten. 

Begära fullgörelse vid försenad leverans 

Köpare har en rättighet att kunna begära fullgörelse vid försenad leverans. Med andra ord begära att säljaren ska fullgöra sina plikter enligt avtalet. Dessutom har köpare i vissa fall rätt att häva ett köp och få skadestånd om dröjsmålet orsakat en ekonomisk skada