Laglighet, korrekthet och öppenhet

Laglighet, korrekthet och öppenhet är en dataskyddsprincip består av tre delar och utgör en av sju dataskyddsprinciper i GDPR.

rättsliga grunder enligt dataskyddsförordningen GDPR

Principen laglighet, korrekthet och öppenhet

Kort sagt innebär principen att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig, utförd korrekt och dessutom transparent för de berörda individerna.

Laglighet

Vid behandling av personuppgifter måste företag alltid tillämpa en rättslig grund (laglig grund) för varje enskild behandling. Det finns totalt sex (6) rättsliga grunder enligt GDPR. Om en behandling av personuppgifter sker utan stöd i en rättslig grund, är behandlingen olaglig.

Korrekthet

Behandlingen av personuppgifter ska vara rimlig, skälig, rättvis och proportionerlig. Behandlingen får inte vara oproportionerlig i förhållande till nyttan med behandlingen. Principen innebär att ett företag ska väga sina egna intressen mot den registrerades intressen innan behandlingen bli genomförd. Den engelska benämningen av ”korrekthet” i denna princip är ”fairness”, vilket egentligen inte översätts till korrekthet. Detta har lett till att betydelsen av begreppet inte alltid är självklart i Sverige, eftersom den svenska översättningen av principen inte är så vägledande.

Öppenhet

Företaget ska på ett tydligt sätt informera de registrerade om behandlingen, bland annat varför behandlingen sker och hur personuppgifterna blir behandlade. Exempelvis ska de registrerade få veta syftet med behandlingen. Dessutom ska de bli informera om sina rättigheter. Informationen om allt detta kan bli publicerat offentligt på företagets webbplats i en integritetspolicy.

Informerade inte registrerade på ett korrekt sätt enligt GDPR

Ett företag fick betala en sanktionsavgift för att informationen om behandlingen av personuppgifterna inte var formulerad på det nationella språket i landet. Företaget i fråga bedriver en internationell applikation, som har många barn som användare. Informationen om behandlingen av personuppgifterna var på engelska, och därmed inte på holländska som är det nationella språket i Holland där tillsynen skedde. Du kan läsa mer information om fallet på www.AvtalGDPR.se som är en del av Digitala Juristerna.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

juridikskola online avtal avtalsrätt digitala juristerna