Formkrav vid köp av lös eller fast egendom

Det kan finnas formkrav vid köp av lös eller fast egendom. Vid köp av fast egendom måste det vara ett skriftligt avtal för att gälla enligt formkraven i lagen. Avtalet måste vara undertecknat av både säljaren och köparen. Dessutom måste säljarens namnteckning vara bevittnad av minst två personer.

Formkrav vid köp av lös eller fast egendom

Ett muntligt avtal om köp av fastighet är alltså inte giltigt. Det är inte heller rättsligt bindande om man avtalar om att i framtiden överlåta en fastighet. 

Vid köp av lös egendom, gäller normalt inget formkrav enligt lagen och det kan därför vara ett muntligt eller skriftligt köpeavtal. Däremot rekommenderar vi skriftliga kontrakt, eftersom det är enklare att bevisa överenskommelsen. Såvida ett köp inte gäller fast egendom, gäller inga formkrav i normala fall. Ett undantag från detta framgår dock enligt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen, där det står att ett köpeavtal om överlåtelse av bostadsrätt måste vara skriftligt.

Personuppgiftsbiträdesavtal i enlighet med GDPR

Ett avtal som måste vara skriftligt är personuppgiftsbiträdesavtal. Det är vanligt för ett företag som är personuppgiftsansvarig att anlita ett annat företag som är personuppgiftsbiträde. Till exempel om ett företag anlitar ett företag som tillhandahåller en molntjänst för att lagra personuppgifter. Vid sådana fall ska de ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss