Regler om rätt att häva ett köp på grund av dröjsmål

Regler om rätt att häva ett köp är otydliga för mig. Jag är en återförsäljare och har beställt ungefär 100 apparater för 1 vecka sedan. Nu säger leverantören att andra beställare ligger före i kön och att de har produktionsstopp. Det har lett till att jag inte kommer få apparaterna förens om flera månader. Har jag rätt att häva köpet?

Regler om rätt att häva ett köp på grund av dröjsmål

Svar: Om dröjsmålet inte beror på något från din sida, har du rätt att kräva att säljaren fullgör köpet. Om köpet inte fullgörs, får du häva avtalet enligt Köplagen och du kan dessutom ha rätt till skadestånd.

Kravet för att du ska få häva köpet på grund av dröjsmål är att avtalsbrottet ska ha väsentlig betydelse för dig. Dessutom måste leverantören ha insett det eller borde ha insett det.

Ett praktiskt exempel av en godkänd hävning

Ett tydligt exempel på ”väsentlig betydelse”: En kvinna beställer en bröllopsklänning från internet 3 veckor innan bröllopsdagen. Säljaren säger att det endast är 3-5 dagars leveranstid. Efter några dagar säger säljaren att det är något fel och att det kommer dröja 4 veckor innan kvinnan får sin bröllopsklänning. I sådana fall har hon rätt att häva köpet. Eftersom dröjsmålet har en väsentlig betydelse, i och med att hon inte har någon nytta av klänningen efter att hon har haft sitt bröllop.

Regler om rätt att häva ett köp i ditt fall vid leverantörens dröjsmål

I ditt fall kan väsentlig betydelse vara att du måste få in apparaterna i tid för att exempelvis fullgöra dina leveranser. Däremot måste säljaren ha insett det eller borde ha insett det, genom att du möjligtvis har berättat det för leverantören.

Det framgår inte exakt i lagen vad som innebär med att säljaren borde insett eller har insett, men bedömningen kan bli grundad på om en förståndig person skulle förstå det i säljarens ställe.

Om du och leverantören har gjort affärer tidigare och tiden för leveransen alltid har varit viktig för dig, är det av väsentlig betydelse att förseningen påverkar dig som du beskriver och därmed har du rätt att häva köpet på grund av dröjsmålet.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss