Reklamation inom två månader är alltid inom skälig tid 

En reklamation som sker inom två månader från det att konsumenten upptäckte felet är alltid inom skälig tid. Detta framgår av konsumentköplagen, som gäller när en konsument köper en vara som inte är fast egendom från en näringsidkare. Enligt lagen har konsumenter rätt att reklamera en vara inom tre år. De är viktigt att känna till att reklamation och garanti inte är samma sak. En butik har inga skyldigheter att erbjuda garanti, bytesrätt eller öppet köp, men måste ta emot reklamationer. 

Reklamation inom två månader anses vara inom skälig tid 

Om en konsument reklamerar en produkt inom två månader från upptäckten av ett fel, är det inom skälig tid. En konsument kan förlora rätten till reklamation om denne upptäcker felet, men reklamerar för lång tid efter upptäckten, exempelvis efter två år. Detta gäller även fast tidsfristen på tre års reklamationsrätt fortfarande gäller.

Dessutom ska företaget åtgärda problemet inom skälig tid efter mottagen reklamation. Företaget kan avhjälpa felet genom att byta ut produkten, laga den eller betala för att någon annan ska reparera den. Det ska inte kosta något för konsumenten att reklamera varan och om reklamationen medför kostnader såsom transportkostnader, kan företaget också bli skadeståndsskyldig. 

När reklamation sker inom två år 

Konsumenter har ett större skydd när det kommer till reklamationsrätten de första två åren, enligt den nya konsumentköplagen som trädde i kraft år 2022. Om reklamationen sker inom två år efter att varan blev avlämnad, är det företaget som anses ansvara för felet om företaget inte lyckas bevisa att det är konsumenten som orsakat felet. Konsumenten behöver enligt huvudregeln inte bevisa att felet förelegat innan köpet.

Begära fullgörelse och skadestånd vid försenad leverans 

En köpare har rätt att begära fullgörelse vid försenad leverans. Dessutom kan en köpare få skadestånd om dröjsmålet ha haft en negativ ekonomisk effekt