Uppgiftminimering enligt GDPR

Uppgiftsminimering enligt GDPR innebär att företag enbart får behandla de personuppgifter som är relevanta, nödvändiga och adekvata för ändamålet.

rättsliga grunder enligt dataskyddsförordningen GDPR

Dataskyddsprincipen uppgiftminimering

Det är inte tillåtet att behandla fler personuppgifter än det som är nödvändigt i förhållande till ändamålet. Personuppgifterna som blir behandlade ska dessutom vara relevanta för ändamålet med behandlingen och ha en tydlig koppling till ändamålet. Därför är det otillåtet att behandla personuppgifter för framtida obestämda behov.

Företag som arbetar med ”big data”, alltså att de behandlar mycket personuppgifter för att analysera köpmönster eller liknande, bör vara försiktiga med sådan behandling av personuppgifter. Det finns nämligen stor risk att företaget behandlar fler personuppgifter än nödvändigt, som inte är kopplade till ändamålet med behandlingen. Det är ofta svårt att veta vilka personuppgifter man verkligen behöver behandla på förhand, och därför är detta ofta en utmaning vid behandling av big data.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

juridikskola online avtal avtalsrätt digitala juristerna