You are currently viewing Företag som säljer till företag eller privatpersoner

Företag som säljer till företag eller privatpersoner

Företag som säljer till företag är omfattade av andra lagar, än de som säljer till privatpersoner (konsumenter). Det är främst Köplagen och Konsumentköplagen som gäller vid en försäljning.

Företag som säljer varor eller tjänster till andra företag (Business to Business, ”B2B”) är omfattade av Köplagen. Köplagen gäller också när två privatpersoner handlar av varandra. 

Men företag som säljer varor till konsumenter är omfattade av Konsumentköplagen. Om ett företag säljer tjänster till konsumenter, gäller istället Konsumenttjänstlagen.

När ett företag säljer tjänster till ett annat företag, finns det dock ingen specifik lag utan det är istället Köplagen som kan verka vägledande eller andra relevanta lagar.

Företag som säljer till andra företag är omfattade av olika lagar 

Köplagen är dispositiv. Detta betyder att den inte är en tvingande lagstiftning. Avtalsparterna kan komma överens om andra villkor än vad köplagen föreskriver. Om parterna inte har något skriftligt avtal, kan de istället vända sig till lagens bestämmelser. Men om parterna har ett avtal, muntligt eller skriftligt, gäller villkoren i avtalet före Köplagens bestämmelser.

Skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

En ny lagbestämmelse trädde i kraft för telefonförsäljare som aktivt ringer till konsumenter för att sälja något. Idag måste konsumenten godkänna köpet skriftligen, för att det ska vara giltigt (skriftlighetskravet). Detta blev infört för att det ska bli svårare för konsumenter att bli lurade och att konsumenterna ska känna sig säkrare vid köpet. Lagen gäller dock inte till företag som säljer till andra företag. 

Ångerrätt enligt lagen

Köparen har ingen ångerrätt enligt Köplagen, om inte parterna har kommit överens om det innan köpet. En konsument har inte heller rätt att ångra ett köp som sker i en butik enligt Konsumentköplagen. Däremot gäller den så kallade Hem- och distansköpslagen, som ger konsumenter en ångerrätt på 14 dagar från ett köptillfälle, om köpet har skett på distans. Exempelvis via internet, eller telefon. Denna rättighet gäller enbart konsumenter, och inte företag.

Säljaren kan friskriva sig från fel

En säljare kan friskriva sig från ansvar avseende fel i varan. Detta är vanligt vid försäljning av begagnade varor. Det är då vanligt att säljaren skriver att ”varan säljes i befintligt skick”, vilket är en mycket vanlig friskrivningsklausul. Däremot är det avtalet som avgör om en vara är felaktig i första hand. Om det står att någonting ska vara på ett visst sätt och det inte är det, stämmer verkligheten inte överens med avtalet, vilket ger köparen rätt till att häva avtalet. Kom därför ihåg att beskriva varan specifikt i avtalet, dess egenskaper och syftet med varan.

Reklamation enligt lagen

En viktig skillnad som många inte känner till är att reklamationstiden är kortare vid B2B enligt Köplagen, än vid konsumentköp enligt Konsumentköplagen. Reklamationstiden för företag är 2 år och för konsumenter är reklamationstiden 3 år. 

För att kunna reklamera en vara måste reklamationen ske inom skälig tid från att köparen har upptäckt felet eller bör ha upptäckt felet. Enligt praxis brukar skälig tid vara max 2-3 månader. 

Köparen måste meddela säljaren och förklara vad som är fel i varan. Oftast behöver köparen inte bevisa att felet förekommit innan köpet, om reklamation sker inom 6 månader. Om reklamation sker inom 2 månader, förutsätter man att felet varit ursprungligt. Efter 6 månader från köpet brukar köparen behöva bevisa att felet var ursprungligt. 

Om reklamation sker inom 6 månader brukar det istället vara säljaren som måste bevisa att felet har uppkommit efter köpet, om säljaren inte vill att köpet ska bli reklamerat. Däremot gäller det olika tidsfrister beroende på vad det är för typ av vara.

Ju längre livslängd köpare förväntar sig att en vara ska ha, desto lättare blir det att reklamera en vara, ju längre tid det har gått. Om en köpare exempelvis reklamerar ett par strumpor efter 5 månader för att de har hål, är det inte säkert att reklamationen går igenom. Eftersom det med stor sannolikhet kan vara köparen som har orsakat skadan. Om köparen istället köper en dator för 10 000 och batteritiden halveras efter 5 månader, har felet förmodligen uppkommit innan köpet och köparen bör ha rätt att reklamera den. Eftersom köparen förväntar att en dator ska ha bra batteritid efter 5 månader. 

Tvistelösning, om parterna inte är överens

Vid fall där parterna är reglerade av Köplagen, kan en missnöjd part vända sig till tingsrätten om de inte är överens. Dvs om köpet är mellan två privatpersoner eller företag. 

När en tvist ska bli avgjord i allmän domstol, ska den sökande parten betala en ansökningsavgift och kan bli tvungen att betala sina rättegångskostnader. Ofta är det den förlorande parten som betalar allas rättegångskostnader, vilket kan bli mycket kostsamt. 

Vid köp mellan ett företag och privatperson, där de är omfattade av Konsumentköplagen kan parterna istället vända sig till Konsumentverket. Konsumentverket är en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under finansdepartementet. De arbetar med konsumentfrågor och kan vara vägledande i vissa fall. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

AvtalGDPR.se

På vår hemsida www.AvtalGDPR.se skriver vi om GDPR och olika avtal samt dokument som företag måste ha enligt GDPR samt för att styrka att företaget följer GDPR. Vi har skapat denna hemsida för att samla GDPR relevant information där, för att göra det enklare för besökare att navigera på sidan.

Här kan du läsa en sammanfattning av viktiga delar inom GDPR.

Här kan du läsa en sammanställning av nyheter, vanliga frågor och guider om GDPR.

Avtaltillföretag.se

På vår hemsida www.AvtalTillFöretag.se skriver vi information om olika avtal till företag. Vi svarar även på vanliga frågor och svar om olika typer av företagsavtal.

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Sammanfattning av information om avtalsrätt.

Prislista med våra vanligaste avtal.