Cookiepolicy

Denna webbplats använder cookies

Webbplatsen tillhör Digitala Juristerna (org.nr 930203-5101) (nedan refererat till som ”vi”, ”vår” eller ”oss”). Referenser till ”du” eller ”dig” avser besökaren av denna webbplats.

Vi har upprättat denna cookiepolicy för att i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ge dig information om:

 • vilka cookies som blir använda på denna webbplats,
 • vem som hämtar eller lagrar cookies och för vilka ändamål det sker,
 • giltighetstiden för de cookies som blir använda,
 • huruvida informationen i fråga blir delad med någon annan part.

I denna cookiepolicy kan du även läsa information om hur du kan hantera lagringen av cookies.

Ditt lämnade samtycke för användning av cookies gäller för följande domän: digitalajuristerna.se.

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt samtycke från cookie-lösningen på vår webbplats.

VAD ÄR COOKIES?

Cookies är korta textfiler som en webbplats kan lagra på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet som du använder när du besöker webbplatsen. 

Cookies kan även bli använda för att till exempel:

 • ge besökaren tillgång till olika funktioner
 • spara besökarens genomförda val på webbplatsen
 • få åtkomst till eller lagra infromation på  besökarens enhet,
 • följa en besökares surfande på webbplatser som använder samma cookie,
 • lagra information om en besökarens aktivitet på webbplatsen,
 • lagra information under användningen av webbplatsen samt mellan användningarna,
 • rikta marknadsföring till besökaren utifrån dennes intressen.

OLIKA TYPER AV COOKIES

Det finns olika typer av cookies och dessa kan bli indelade i följande huvudgrupper:

Permanenta cookies: Denna typ av cookies sparar en fil i din enhet under en längre tid och i sådana fall har cookien ett utgångsdatum. När utgångsdatumet har passerat, blir cookien raderad från din enhet och den skapas igen när du besöker webbplatsen på nytt. Det är vanligt att denna typ av cookie blir använd för att förbättra din upplevelse som återkommande besökare av en webbplats. 

Sessionscookie: Dessa typer av cookies saknar utgångsdatum och blir sparade temporärt i din enhet enbart under den tid som du besöker webbplatsen, och försvinner när du stänger din webbläsare.

Tredjepartscookies: Denna typ av cookies kommer från någon annan än den som ansvarar för webbplatsen. Ofta används tredjepartscookies för att presentera ett visst skräddarsytt innehåll av annonser på en webbplats, för att samla information om annonsering och för att kartlägga vilka webbplatser du besöker m.m., och den tredje parten är i sådana fall vanligtvis en annonsfirma. Tredjepartscookies kan även bli använda för att analysera din användning av webbplatsen och den tredje parten kan i sådana fall vara en webbanalys- och/eller trafikmätningsleverantör.

HUR DENNA WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Denna webbplats använder cookies för att hjälpa oss att få webbplatsen att fungera korrekt, göra den säkrare, ge bättre användarupplevelse och förstå hur webbplatsen presterar och att analysera vad som fungerar och var den behöver förbättras.

Genom cookies kan vi även komma ihåg om du redan har svarat på en popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen), se statistik över din användning av kontaktformuläret och eventuell sökfunktion på webbplatsen, se mäta, utvärdera och se statistik över din användning av webbplatsen, för att förbättra webbplatsen, analysera trender och lära oss mer om vår målgrupp (genom tredjepartscookies: Google Analytics).

Dessutom hjälper cookies oss att samla underlag för hur webbplatsen generellt kan bli utvecklad och förbättrad.

I listan nedan kan du se vilka cookies som används på denna webbplats med information om vilken kategori de tillhör, hur länge de blir lagrade i din enhet, en beskrivning av vad cookien används till samt om informationen blir delad med någon annan part.

HANTERA LAGRINGEN AV COOKIES

Du kan hantera lagringen av cookies i din enhet på olika sätt, bland annat genom att stänga av cookies helt eller delvis, men vi uppmärksammar dig härmed om att det kan få en del konsekvenser, exempelvis att vissa funktioner på webbplatsen inte fungerar för dig. Nedan följer exempel på hur du kan hantera lagringen av cookies på din enhet.

Webbläsarens inställningar

Genom de flesta webbläsare kan du ställa in inställningarna gällande lagringen av cookies. Exempelvis finns det i vissa fall möjlighet att ställa in webbläsaren så att webbläsaren tar bort befintliga cookies eller varnar dig när nya cookies skickas till din enhet så att du aktivt ska acceptera varje gång en webbplats skickar nya cookies till din enhet. Det finns även i vissa fall möjlighet att stänga av och blockera all användning/lagring av cookies i sin helhet, men detta kan dock innebära att webbplatsens funktioner inte fungerar som de ska.

Att avaktivera en cookie, innebär inte per automatik att den även blir raderad, men du radera cookies om du vill det. Genom de flesta webbläsare kan du ta bort alla cookies som finns på din enhet om du vill det, vilket sker genom webbläsarens inställningar (de finns vanligtvis i någon av menyerna ”Hjälp”, ”Verktyg” eller ”Redigera”).

Inställningar via cookie-lösningen på denna webbplats

Du kan hantera användningen av cookies från denna webbplats genom cookieinställningarna som du hittar genom den installerade cookie-lösningen på denna webbplats.

Genom den installerade cookie-lösningen kan du lämna ett aktivt samtycke till användning av olika kategorier av cookies, eller neka till användningen av cookies tillhörande vissa kategorier. 

Användningen av nödvändiga cookies kräver inte ditt föregående samtycke och du kan därför inte välja bort användningen av nödvändiga cookies.

För att vi ska ha rätt att använda icke-nödvändiga cookies, behöver vi först få ditt aktiva samtycke till sådan användning. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke, utan att det påverkar lagligheten av behandling som utförts innan samtycket blev återkallat.

Du kan när som helst ändra eller dra tillbaka ditt aktivt lämnade samtycke til användningen av icke-nödvändiga cookies.

MER INFORMATION

Ytterligare information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns att läsa på Post- och telestyrelsens webbplats (www.pts.se).

Mer information om GDPR och behandling av personuppgifter finns att läsa på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (www.imy.se).

Om du har frågor eller funderingar som handlar om hur denna webbplats använder cookies, är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

E-post: kontakt@digitalajuristerna.se

Telefon: 08-81 66 33

Postadress: Digitala Juristerna, Sveavägen 124, BOX 142, 113 50 Stockholm.