Uppnå uppfinningshöjd och vara industriellt tillämplig 

För att en ansökande ska få ett patent, behöver uppfinningen uppnå uppfinningshöjd och vara industriellt tillämplig vilket framgår av Patentlagen. Patent är offentliga handlingar och därför kan alla ta del av informationen kring patentet. Det finns vissa som därför avstår från att göra en patentansökan, eftersom det kan innebära att de måste dela med sig av sina företagshemligheter. Ett patent har flera fördelar, men det kan vara en kostsam process, speciellt om det uppstår en tvist. 

Måste uppnå uppfinningshöjd och vara industriellt tillämplig 

Ett beviljat patent kräver att uppfinningen är ny och har uppfinningshöjd. Det innebär att skillnaden är väsentlig mellan uppfinningen och sådant som är känt sedan tidigare. Det kan vara bra att tänka på att kravet gäller hela världen och inte bara landet som ansökan avser. Med andra ord måste det vara en nyhet i hela världen. Information som är känd sedan tidigare avser allt som är tillgängligt för allmänheten, oavsett hur det blivit tillgängligt. Det kan vara något som finns i skrift, ett tal eller liknande.

Det kan därför vara bra för en person som tänker ansöka om patent att vara försiktig med att prata om idén, eftersom det finns en risk att informationen kan läcka som gör att det inte kommer att uppnå patentkraven. Dessutom kan det vara bra att ha ett sekretessavtal om man tänkt presentera idén för till exempel investerare. 

Definitionen av industriell tillämplig är att det ska gå att tillverka uppfinningen industriellt. Dessutom behöver det gå att tillverka upprepade gånger utan att få avvikande resultat. Det är vanligt med patent inom bioteknik och läkemedel, och det går att få patent på både produkten eller processen för att skapa den. 

När anställda är uppfinnare 

Ett företag kan äga ett patent även fast det är exempelvis medarbetare på företaget som är uppfinnare. Däremot är det viktigt att tänka på att personen vid sådana fall har rätt till ersättning. Med andra ord kan företaget avtala med uppfinnare att företaget ska äga patenten från uppfinningar som medarbetaren skapar i samband med sina arbetsuppgifter.