Vi skriver dina avtal och dokument på distans
och personlig kundkontakt sker via telefon

Digitala Juristerna följer advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed och iakttar självklart sekretess när det gäller dess klienter i enlighet med svensk lag.

Våra tjänster

Avtalsskrivning

Vi skriver dina avtal åt dig och vi går slutligen igenom avtalen via telefon tillsammans. Du är alltid delaktig i hela processen och du kan därför påverka innehållet av avtalen enligt dina önskemål.

Avtalsgranskning

Vi hjälper dig med att granska och komplettera dina avtal till ett billigt fastpris, genom att förklara och gå igenom dess innehåll och faktiska innebörd. Därefter kan du känna dig trygg och säker, innan du skriver under något avtal.

Allmän vägledning

Vi erbjuder allmän vägledning i enklare juridiska frågor till ett billigt fastpris. Juridiken är ofta krånglig att förstå och för oss är det viktigt att du får svar på dina frågor och att du känner dig trygg.

Andra ärenden

Vi brinner för affärer och entreprenörskap och kan därför hjälpa till med övriga ärenden, som är kopplade till affärsjuridik eller företagande. Vi finns som en hjälpande hand i alla lägen.

Prislista

Vi är generellt 30-50 % billigare än konkurrenterna eftersom vår prissättning grundas på den tid det tar att skriva avtalet ifråga och för att vi undviker överpriser. Vi bestämmer alltid ett fast pris och kan erbjuda delbetalning. Samtal med en jurist ingår alltid i priset! När du anlitar oss för juristuppdrag, godkänner du våra allmänna villkor som finns att läsa under fliken ”Villkor”. Kontakta oss om du inte hittar avtalet du söker i prislistan.

(Priserna är exkl. moms)

Aktieägartillskottsavtal
2000 kr
Fungerar som ett kvitto på delägares insättning till bolaget.
Förlikningsavtal
2000 kr
Vid egen uppgörelse mellan parterna i en privat tvist.
Fullmakt
2000 kr
Ger någon annan rätt att handla i ditt eller ditt företags namn.
Sekretessavtal
2000 kr
För att hemlighålla information under en viss tid.
Lokalhyresavtal
2000 kr
När du ska hyra ut din lokal eller en del i lokalen.
Äktenskapsförord
2000 kr
Avtal som bestämmer makars enskilda egendom.
Köpeavtal
2000 kr
När du köper eller säljer något.
Optionsavtal
2000 kr
Vid lov om framtida köp av aktier till ett förbestämt pris.
Testamente
2000 kr
Bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap.
Gåvobrev
2000 kr
När du vill ge bort något värdefullt.

Aktieöverlåtelseavtal
3000 kr
Vid försäljning av aktier.
Serviceavtal
4000 kr
När du ska sälja eller köpa servicetjänster.
Affärsplan
5000 kr
Sammanfattar det viktigaste som banker och investerare vill veta om din affärsidé.
Aktieägaravtal
6000 kr
Kompanjonsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag.
Samarbetsavtal
6000 kr
Avtal mellan parter som ska inleda samarbeten med varandra.
Företagsöverlåtelseavtal
6000 kr
När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.
Allmänna villkor
6000 kr
Innehåller de villkor ert bolag generellt tillämpar.
Personuppgiftsbiträdesavtal (GDPR)
7000 kr
Reglerar ansvaret kring personuppgifterna i ert bolag mellan er och kunden.
GDPR-paketet
15 000 kr
Förteckning, Rutiner, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesvtal.

Prislista

Vi är generellt 30-50 % billigare än konkurrenterna eftersom vår prissättning grundas på den tid det tar att skriva avtalet ifråga och för att vi undviker överpriser. Vi bestämmer alltid ett fast pris och kan erbjuda delbetalning. Samtal med en jurist ingår alltid i priset! När du anlitar oss för juristuppdrag, godkänner du våra allmänna villkor som finns att läsa under fliken ”Villkor”. Kontakta oss om du inte hittar avtalet du söker i prislistan.

(Priserna är exkl. moms)

Aktieägartillskottsavtal
2000 kr
Fungerar som ett kvitto på delägares insättning till bolaget.
Förlikningsavtal
2000 kr
Vid egen uppgörelse mellan parterna i en privat tvist.
Fullmakt
2000 kr
Ger någon annan rätt att handla i ditt eller ditt företags namn.
Sekretessavtal
2000 kr
För att hemlighålla information under en viss tid.
Lokalhyresavtal
2000 kr
När du ska hyra ut din lokal eller en del i lokalen.
Äktenskapsförord
2000 kr
Avtal som bestämmer makars enskilda egendom.
Köpeavtal
2000 kr
När du köper eller säljer något.
Optionsavtal
2000 kr
Vid lov om framtida köp av aktier till ett förbestämt pris.
Testamente
2000 kr
Bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap.
Gåvobrev
2000 kr
När du vill ge bort något värdefullt.

Aktieöverlåtelseavtal
3000 kr
Vid försäljning av aktier.
Serviceavtal
4000 kr
När du ska sälja eller köpa servicetjänster.
Affärsplan
5000 kr
Sammanfattar det viktigaste som banker och investerare vill veta om din affärsidé.
Aktieägaravtal
6000 kr
Kompanjonsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag.
Samarbetsavtal
6000 kr
Avtal mellan parter som ska inleda samarbeten med varandra.
Företagsöverlåtelseavtal
6000 kr
När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.
Allmänna villkor
6000 kr
Innehåller de villkor ert bolag generellt tillämpar.
Personuppgiftsbiträdesavtal (GDPR)
7000 kr
Reglerar ansvaret kring personuppgifterna i ert bolag mellan er och kunden.
GDPR-paketet
15 000 kr
Förteckning, Rutiner, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesvtal.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst första samtal
Vi skräddarsyr en unik lösning för dig till ett fast pris!

Kundreferenser

Kontakta

Information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR

När du kontaktar oss via mailformuläret eller när du på annat sätt kontaktar eller anlitar oss, kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar och det ger oss sk. rättslig grund att behandla nödvändiga personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter för att kunna kontakta våra klienter, för att fullfölja det uppdrag som vi har anlitats för samt för att vi ska kunna sköta vår fakturering och bokföring korrekt. De vanligaste personuppgifter vi behöver behandla är: namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-mailadress. Uppgifterna behandlas i Sverige under ett år via våra Svenska underbiträden i Svenska servrar, i enlighet med GDPR. Gallring av personuppgifter sker minst en gång per år. Något som kan påverka lagringstiden är Bokföringslagen (1999:1078). Eventuella klagomål på vår behandling ska lämnas till Datainspektionen. Som vår Klient har du alltid rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, rättelse, ändring eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att begränsa eller invända mot vår behandling samt rätt att återkalla lämnat samtycke. Mer information om detta finns under fliken "Villkor".

 

Vårt mål

Vårt mål är att ha branschens nöjdaste klienter! Vi strävar efter att hjälpa våra klienter till bättre affärer, genom att vi fokuserar på relationsskapande och långsiktigt samarbete. Vi följer gärna med er, i er utveckling.

Vi arbetar utefter varje enskild klients behov på ett kostnadseffektivt, kreativt och nytänkande sätt. Det är viktigt för oss att ni blir nöjda med vårt arbete, därför har ni möjlighet att arbeta tillsammans med våra jurister på distans, via telefon och dator. Vi hjälper er spara både tid och pengar.

Vår vision

Vår vision är att bli Sveriges ledande digitala affärsjuridiska byrå! Detta kan uppnås då vi förändrar, förbättrar och förenklar den affärsjuridiska branschen genom vårt nytänkande.

Vi anser inte att viktiga möten eller samtal behöver tas över ett fysiskt möte – Tack vare vår tids fantastiska teknik! Därför arbetar vi på distans och kommunikation sker via både telefon och dator. På så vis kan du som vår klient istället få mer tid över till att fokusera på din kärnverksamhet.