Skadestånd vid försenad leverans av vara

Det finns en möjlighet att få skadestånd vid försenad leverans av en vara. Exempelvis om dröjsmålet har drabbat köparen negativt rent ekonomiskt. Bedömningen av skadestånd handlar alltså i detta fall om skadorna som förseningen har orsakat för köparen.

Skadestånd vid försenad leverans 

Ett praktiskt exempel på en ekonomisk skada som kan uppstå vid en försenad leverans är om ett företag beställer maskiner som inte blir levererade i tid. På grund av förseningen, behöver företaget hyra liknande maskiner från ett annat företag under tiden. Vid sådana fall kan det vara aktuellt för köparen att kräva skadestånd från säljaren. Skadeståndet ska täcka de direkta kostnader som köparen har på grund av de hyrda ersättningsmaskinerna. Syftet med skadeståndet är att köparen ska bli försatt i samma ekonomiska situation, som om förseningen inte hade inträffat.

Rätt att häva köp vid försenad leverans 

I vissa fall har en köpare rätt att häva ett köp vid en försenad leverans. I andra fall har säljaren rätt att fullgöra avtalet.

Ett företag som köper in produkter från ett annat företag kan ingå ett avtal med företaget, där de reglerar konsekvenser av dröjsmål. I avtalet kan det bland annat stå vilken konsekvens som ska gälla vid en försenad betalning eller leverans. Det kan vara ett vite (förbestämt bötesbelopp) eller något annat som parterna kommer överens om tillsammans. 

I exempelvis Storbritannien har en konsument som köper en vara rätt att häva köpet enligt praxis, om det uppstår en försening. Däremot gäller inte detta i Sverige, men det finns vissa undantag. Ett praktiskt exempel på ett undantag, är om en person har beställt en bröllopsklänning och den är så pass försenad att den dyker upp efter bröllopet. Konsumenten har nämligen inte nytta av bröllopsklänningen efter bröllopsdagen, vilket företaget borde ha insett.