Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Prislista

Här kan du se våra fasta priser för de vanligaste avtalen vi skriver.
Det avtal du beställer blir skräddarsytt efter din situation.
Fastpriset inkluderar samtal och genomgång med en jurist.

Hittar du inte avtalet du söker? Kontakta oss för att få ett fastpris.

Avtal för företag

Priserna nedan anges exklusive moms.
Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Kompanjonsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag.

Fungerar som ett kvitto på delägares insättning till bolaget.

Används vid försäljning av aktier.

Innehåller de villkor ert bolag generellt tillämpar.

Parterna kan avtala om den gemensamma viljan och visar sin avsikt till att ingå förhandlingar eller ytterligare avtal.

Ger någon annan rätt att handla i ditt företags namn.

När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.

Vid egen uppgörelse mellan parterna i en privat tvist.

Förteckning, Rutiner, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal.

När du köper eller säljer något i ett företags namn.

När du ska hyra ut din lokal eller en del i lokalen.

Ger rätt att under en tidsperiod köpa eller sälja aktier till ett fastställt pris.

Beskriver behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan ert bolag och ett underbiträde.

Avtal mellan parter som ska inleda samarbeten med varandra.

För att hemlighålla information under en viss tid.

Ett skriftligt bevis och erkännande om en skuld till dig.

Exempelvis konsultavtal, serviceavtal, förmedlingsavtal m.fl.

avtal för privatpersoner

Priserna nedan anges inklusive moms (25 %).

Bestäm över fördelningen av era tillgångar vid separation eller dödsfall.

Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden om du blir sjuk m.m.

Ger någon annan rätt att handla i ditt namn.

När du vill ge bort något värdefullt.

När du vill hyra ut din bostad.

När du köper eller säljer något värdefullt.

Avtal mellan sambor för en trygg framtid.

När du äger någonting tillsammans med någon annan.

Ensidigt eller inbördes testamente. Bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap. 

Avtal som bestämmer makars enskilda egendom.

NOTE: WE ALSO WRITE AND REVIEW AGREEMENTS IN ENGLISH

BESTÄLL avtal / granskning

För att beställa avtal:
Kontakta oss på 08-81 66 33 eller mejla oss via kontaktformuläret nedan.

För att beställa en granskning:
Bifoga avtalet som du vill att vi granskar via formuläret nedan eller mejla det till granskning@digitalajuristerna.se. När vi fått avtalet, återkommer vi med ett fastpris för ärendet. 

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

Beställ avtal / Granskning

Här kan du läsa kort information om hur vi behandlar personuppgifter: Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR. När du kontaktar oss, anlitar oss eller kontaktar oss vid frågor om exempelvis juridikskolan, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Dataskyddspolicy.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter. Exempelvis behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig, utföra arbetet och sköta faktureringen korrekt. De vanligaste personuppgifterna vi behöver behandla är: namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postdress. Vi behandlar uppgifterna i Sverige, via våra Svenska underbiträden i Svenska servrar.

Behandlingen sker med stor försiktighet och vi delar inte ut personuppgifter till obehöriga. Vi raderar personuppgifter som vi inte längre behöver, minst en gång per år. Detta gäller dock inte uppgifter blir påverkade av lagringstiden enligt Bokföringslagen (1999:1078). Därav kan vi spara vissa uppgifter under längre tid, om det är nödvändigt för att vi ska följa lagen. 

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, rättelse, ändring eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att begränsa eller invända mot vår behandling och rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Om du skulle ha något klagomål avseende vår behandling av personuppgifter, kan du meddela det till oss eller till Datainspektionen. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

 

klienter företagsjurist affärsjurist avtal fasta priser
Stäng meny
Call Now Button