Prislista

Beställ avtal till fasta priser

Här kan du se våra fasta priser för de vanligaste avtalen vi skriver. Vi skräddarsyr avtalet som du beställer efter just ditt behov. Samtal med jurist och genomgång av avtalet via dator och telefon ingår alltid i priset.

AVTAL TILL FÖRETAG

Priserna nedan anges exklusive moms.
Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Kompanjonsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag.

Används vid försäljning av aktier.

Innehåller de villkor ert bolag generellt tillämpar.

Parterna kan avtala om den gemensamma viljan och visar sin avsikt till att ingå förhandlingar eller ytterligare avtal.

Ger någon annan rätt att handla i ditt företags namn.

När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.

Vid egen uppgörelse mellan parterna i en privat tvist.

Registerförteckning, Interna rutiner, Loggböcker, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal.

När du ska hyra ut din lokal eller en del i lokalen.

Ger rätt att under en tidsperiod köpa eller sälja aktier till ett fastställt pris.

Beskriver behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan ert bolag och ett underbiträde.

Avtal mellan parter som ska inleda samarbeten med varandra.

För att hemlighålla information under en viss tid.

Exempelvis konsultavtal, serviceavtal, förmedlingsavtal m.fl.

AVTAL TILL PRIVATPERSONER

Priserna nedan anges inklusive moms (25 %).

Bestäm över fördelningen av era tillgångar vid separation eller dödsfall.

Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden om du blir sjuk m.m.

Ger någon annan rätt att handla i ditt namn.

När du vill ge bort något värdefullt.

När du vill hyra ut din bostad.

När du köper eller säljer något värdefullt.

Avtal mellan sambor för en trygg framtid.

När du äger någonting tillsammans med någon annan.

Ensidigt eller inbördes testamente. Bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap. 

Avtal som bestämmer makars enskilda egendom.

NOTE: WE ALSO WRITE AND REVIEW AGREEMENTS IN ENGLISH

BESTÄLL avtal / granskning

För att beställa avtal:
Kontakta oss på 08-81 66 33 eller mejla oss via kontaktformuläret nedan. Om du inte hittar avtalet du söker är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

För att beställa granskning:
Bifoga avtalet som du vill att vi granskar via formuläret nedan eller mejla det till granskning@digitalajuristerna.se. När vi fått avtalet, återkommer vi med ett fastpris för ärendet. 

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

BESTÄLL AVTAL / GRANSKNING

Vi kommer att besvara ditt meddelande och kontakta dig inom 24 timmar.