PRISLISTA
Beställ avtal till fasta priser

skriver och granskar avtal fastpris digitala juristerna

AVTAL TILL
FÖRETAG OCH FÖRETAGARE

Här kan du se våra fasta priser för de vanligaste avtalen vi skriver. Vi skräddarsyr avtalet som du beställer efter just ditt behov. Samtal med jurist och genomgång av avtalet via dator och telefon ingår alltid i priset. Om du inte hittar avtalet du behöver i prislistan, är du välkommen att kontakta oss.

Priserna anges exklusive moms. Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Kompanjonsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag.

Frågor & svar om aktieägaravtal

Innehåller de generella villkoren som gäller mellan företaget och kunden. Vi skriver även användarvillkor till appar.

Frågor & svar om allmänna villkor och användarvillkor

Parterna kan avtala om den gemensamma viljan och visar sin avsikt till att ingå förhandlingar eller ytterligare avtal.

När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.

Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal, Registerförteckning, Interna rutiner, Loggböcker.

Beskriver behandlingen av personuppgifter i enlighet med GDPR.

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan ert bolag och ett underbiträde.

När du ska anlita en konsult till ditt företag.

Avtal mellan parter som ska inleda samarbeten med varandra.

För att hemlighålla information under en viss tid.

Exempelvis konsultavtal, serviceavtal, förmedlingsavtal m.fl.

Avtal som reglerar en skuld.

Detta är ett avtal som ingås mellan gifta makar eller blivande makar. Genom ett äktenskapsförord kan makarna bestämma om viss egendom ska vara makes enskilda egendom. Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning mellan makarna. 

NOTE: WE ALSO WRITE AND REVIEW AGREEMENTS IN ENGLISH

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

BESTÄLL AVTAL / GRANSKNING

Vi kommer att besvara ditt meddelande och kontakta dig så snart som möjligt.