Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Prislista

Här kan du se våra fasta priser för de vanligaste avtalen vi skriver.
Alla avtal skräddarsys efter just ditt behov och enligt dina önskemål.

Fastpriset inkluderar samtal och genomgång med en jurist. Hittar du inte avtalet du söker? Kontakta oss för att få ett fastpris.

Avtal för företag

Priserna nedan anges exklusive moms.
Moms tillkommer vid betalning (25 %).

Kompanjonsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag.

Fungerar som ett kvitto på delägares insättning till bolaget.

Används vid försäljning av aktier.

Innehåller de villkor ert bolag generellt tillämpar.

Ger någon annan rätt att handla i ditt företags namn.

När du ska sälja hela eller delar av ditt bolag.

Vid egen uppgörelse mellan parterna i en privat tvist.

Förteckning, Rutiner, Dataskyddspolicy, Personuppgiftsbiträdesavtal.

När du ska sälja eller köpa konsult-/servicetjänster.

När du köper eller säljer något i ett företags namn.

När du ska hyra ut din lokal eller en del i lokalen.

Ger rätt att under en tidsperiod köpa eller sälja aktier till ett fastställt pris.

Innehåller policys enligt AFS för arbetsmiljö, jämställdhet, alkohol- och droger, personalregler m.m.

Reglerar ansvaret kring personuppgifterna mellan ert bolag och ett underbiträde.

Avtal mellan parter som ska inleda samarbeten med varandra.

För att hemlighålla information under en viss tid.

Ett skriftligt bevis och erkännande om en skuld till dig.

avtal för privatpersoner

Priserna nedan anges inklusive moms (25 %).

 

Bestäm över fördelningen av era tillgångar vid separation eller dödsfall.

Bestäm vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig i framtiden om du blir sjuk m.m.

Ger någon annan rätt att handla i ditt namn.

När du vill ge bort något värdefullt.

När du vill hyra ut din bostad.

När du köper eller säljer något värdefullt.

Avtal mellan sambor för en trygg framtid.

När du äger någonting tillsammans med någon annan.

Ensidigt eller inbördes testamente. Bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap. 

Avtal som bestämmer makars enskilda egendom.

NOTE: WE ALSO WRITE AND REVIEW AGREEMENTS IN ENGLISH

BESTÄLL avtalsgranskning

Skicka det avtal eller dokument som du vill att vi granskar samt ditt namn och telefonnummer till:

Granskning@digitalajuristerna.se

När vi har fått ditt mejl, kommer vi att göra en bedömning av omfattningen och ge dig ett fast pris. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade för ärendet. Det fasta priset inkluderar samtal med en jurist och en genomgång per telefon och dator samt korrigering av avtalsinnehållet vid behov. Läs mer.

Öppet alla dagar 09:00 - 20:00

08-81 66 33

Beställ avtal / kontakta oss

Här kan du läsa kort information om hur vi behandlar personuppgifter: Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med GDPR. När du kontaktar oss, anlitar oss eller kontaktar oss vid frågor om exempelvis juridikskolan, godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår Dataskyddspolicy.

Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter. Exempelvis behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig, utföra arbetet och sköta faktureringen korrekt. De vanligaste personuppgifterna vi behöver behandla är: namn, personnummer, adressuppgifter, telefonnummer och e-postdress. Vi behandlar uppgifterna i Sverige, via våra Svenska underbiträden i Svenska servrar. 

Jurist online beställ avtal företagsjurist Digitala Juristerna

Behandlingen sker med stor försiktighet och vi delar inte ut personuppgifter till obehöriga. Vi raderar personuppgifter som vi inte längre behöver, minst en gång per år. Detta gäller dock inte uppgifter blir påverkade av lagringstiden enligt Bokföringslagen (1999:1078). Därav kan vi spara vissa uppgifter under längre tid, om det är nödvändigt för att vi ska följa lagen. 

Du har alltid rätt att kostnadsfritt begära tillgång till, rättelse, ändring eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du har även rätt till dataportabilitet, rätt att begränsa eller invända mot vår behandling och rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Om du skulle ha något klagomål avseende vår behandling av personuppgifter, kan du meddela det till oss eller till Datainspektionen. Läs mer om detta i vår Dataskyddspolicy.

Vi skriver och granskar avtal
på distans till fasta priser

1. Berätta om din situation

Kontakta oss via mejl eller telefon 08-81 66 33 och berätta om din situation. Då får du möjlighet att berätta mer om din situation och vi diskuterar ärendet tillsammans.

2. Du får ett fastpris

Efter att du gett oss information om vad du behöver hjälp med, kan vi beräkna hur lång tid det kommer att ta att genomföra arbetet och vi kan då ge dig ett fastpris.

3. Vi skriver eller granskar ditt avtal

Vi skriver eller granskar ditt avtal på distans enligt dina önskemål och vi ger dig tillgång till ett första utkast som du kan läsa innan vår genomgång tillsammans.

4. Gemensam genomgång

En jurist går genom hela avtalet med dig via telefon och dator. Du får möjlighet att ställa frågor kring ärendet och kan lämna eventuella synpunkter eller kommentarer.

5. komplettering vid behov

Vi kompletterar avtalet efter genomgången vid behov, om något behöver ändras, läggas till eller tas bort. Du är alltid delaktig i arbetet och vi skräddarsyr avtalet efter dina önskemål.

6. Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn, Instagram och Facebook. Vi har även en sammanställd Juridikskola här på vår hemsida.

Spara tid & Pengar

Det är modernt, kostnads- och tidseffektivt att arbeta online.  Vi värnar om miljön och har stor respekt för din tid. Vi förändrar, förbättrar och förenklar juristbranschen genom vårt nytänkande, då vi skriver och granskar avtal till fastpris på distans.

Tack vare datorer och telefoner, kan vi leverera våra tjänster och arbeta smidigt på distans. Detta innebär att du sparar tid och kan fokusera mer på ditt arbete, samtidigt som vi skriver och granskar avtal till fastpris som du behöver. Har du frågor eller funderingar, är du välkommen att kontakta oss.

klienter företagsjurist affärsjurist avtal fasta priser

Nöjda klienter

Vårt mål är att ha branschens nöjdaste klienter. Dessutom strävar vi efter att hjälpa dig nå bättre affärer. Exempelvis genom att vi fokuserar på att skapa en god relation till våra klienter och ett långsiktigt samarbete. 

Vi arbetar efter varje enskild klients behov på ett kostnadseffektivt, kreativt och nytänkande sätt. Det är viktigt för oss att du blir nöjd med vårt arbete. Därav har du alltid möjlighet att arbeta tillsammans med våra jurister på distans, när juristen skriver eller granskar ditt avtal fastpris. Du får även ta del av våra samarbeten, erbjudanden och rabatter.

Stäng meny
Call Now Button