Bolagsrätt för företag och företagare

Här kan du läsa om information och inlägg om bolagsrätt som kan vara bra för företag och företagare att känna till. Företag och företagare blir berörda av juridiken och bolagsrätten på olika sätt.

Till bolagsrätten hör bland annat frågor och ärenden som handlar om konkurs, bolagsstämmor och styrelseuppdrag. Det finns flera lagar som kan vara bra att känna till inom bolagsrätt. Exempelvis behöver aktiebolag följa reglerna i aktiebolagslagen. De som driver ett handelsbolag måste istället följa lagen om handelsbolag och enkla bolag. 

Vanliga avtal inom bolagsrätt som kan vara bra för företagare att ha, är aktieägaravtal och kompanjonsavtal. 

Inlägg inom bolagsrätt:

Skapa och driva en stiftelse

Det är möjligt för en eller flera personer att skapa och driva en stiftelse. En stiftelse är en juridisk person som inte har några ägare eller medlemmar. Istället har en stiftelse en styrelse, som förvaltar den.

Fortsätt läsa Skapa och driva en stiftelse