Direktmarknadsföring till barn under 16 år

Det är inte tillåtet att genomföra direktmarknadsföring till barn under 16 år enligt marknadsföringslagen. Exempelvis är det förbjudet att rikta köpuppmaningar till personer under 16 år. Dessutom är det förbjudet att visa innehåll som innehåller pornografiska bilder eller inslag av våld enligt radio- och tv-lagen. 

Direktmarknadsföring till barn under 16 år 

Direktmarknadsföring innebär att ett företag marknadsför sina tjänster eller produkter genom att ta direkt kontakt med kunden. Det kan ske på olika sätt. Exempelvis genom nyhetsbrev, e-post, samtal eller direktreklam som en person får till sin fysiska postlåda. 

I Sverige får ett företag bedriva en digital plattform som riktar sig till unga. Enligt GDPR får företag behandla personuppgifter från personer som är 16 år eller äldre, men varje medlemsland har rätt att sänka åldersgränsen ytterligare. Sverige har valt att sänka åldern och därmed är den istället 13 år. Det finns ett flertal företag som bedriver sådana plattformar och därför kan det vara viktigt att känna till marknadsföringslagarna då. 

Det är också viktigt att skydda barn från skadlig mediepåverkan. Det är tillverkaren och den som tillhandahåller den digitala plattformen ifråga som riktar sig till barn, som ska se till att barn blir skyddade från det. Barn har oftast inte samma konsekvenstänk som vuxna och ser inte alltid risker med ett visst agerande. Dessutom är barn ofta mer mottagliga för olika budskap än vuxna, vilket kan medföra negativa konsekvenser för barn som inte är skyddade från skadlig mediepåverkan.