Vilseledande efterbildningar och renommésnyltning

Det är förbjudet med vilseledande efterbildningar och renommésnyltning enligt marknadsföringslagen. Vilseledande marknadsföring är förbjuden och det innebär bland annat att det som företaget påstår måste stämma. Dessutom kan utlämning av information också vara vilseledande marknadsföring. Det gäller inte bara vilseledande marknadsföring kring företagets egna produkter eller tjänster. Det är även förbjudet att påstå något som inte stämmer om konkurrenterna också. 

Vilseledande efterbildningar och renommésnyltning enligt marknadsföringslagen 

Vilseledande efterbildningar är om utseendet av produkten går att förväxla med en tidigare känd produkt. Exempelvis produktens design, förpackning, märken, formgivning eller liknande. Kraven för att det ska kunna vara en vilseledande efterbildning är om originalet redan är känt på marknaden sedan tidigare och det finns en särprägel. Dessutom måste det existera en förväxlingsrisk mellan produkterna ifråga. Att en produkt eller varumärke ska vara känd behöver inte innebära att stora allmänheten känner till det. Istället ligger fokuset på omsättningskretsen, vilket framförallt är målgruppen som marknadsföringen riktar sig till. Det är bra att veta att det är skillnad på det immaterialrättsliga skyddet och det marknadsrättsliga skyddet. 

Många företag satsar stora resurser på att bygga upp bra varumärke, image och rykte. Om ett företag marknadsför sin produkt genom att anknyta det till ett företag som har ett starkt varumärke utan tillstånd, utgör det renommésnyltning. Det behöver inte heller vara fråga om en anknytning specifikt till produkten, utan det kan avse även obehörig anknytning till symboler, kännetäcken eller kända citat m.m. Det kan även vara renommésnyltning även fast det inte är en konkurrerande produkt.

Däremot kan det vara tillåtet att göra en jämförelse mellan olika produkter. Men vid sådana fall är det viktigt att hålla sig inom regelverket, eftersom det kan bli fel relativt enkelt. Skillnaden mellan vilseledande efterbildningar, renommésnyltning och tillåtna jämförelser är inte alltid enkel att förstå. 

Vilseledande förpackningsstorlekar är förbjudna 

I marknadsföringslagen står det reglerat att det är förbjudet med förpackningsstorlekar som är vilseledande. Med andra ord att det inte är tillåtet att använda förpackningar som innebär att mottagaren kan bli vilseledd angående storleken eller liknande på produkten. 

I Spanien fick ett företag betala en sanktionsavgift på 8 miljoner euro på grund av otillåten marknadsföring enligt GDPR.