Genomföra och dokumentera olika bedömningar enligt GDPR

Företag kan behöva genomföra och dokumentera olika bedömningar enligt GDPR innan en viss behandling av personuppgifter blir utförd.

GDPR avtal rutiner och dokumentation enligt dataskyddsförordningen

Olika bedömningar enligt GDPR

Företag kan behöva göra vissa bedömningar innan de börjar behandla personuppgifter. Nedan följer några exempel på sådana bedömningar.

Exempelvis kan företag behöva genomföra en konsekvensbedömning av dataskydd. Detta gäller om behandlingen medför en stor risk för de registrerades fri- och rättigheter. Denna bedömning är även kallad för DPIA, vilket är en förkortning av den engelska benämningen av bedömningen: Data Privacy Impact Assessment.

Om ett företag avser att överföra personuppgifter till ett tredje land som inte är omfattat av GDPR, kan företaget behöva genomföra en konsekvensbedömning av dataöverföringar. Denna bedömning är även kallad för TIA, vilket är en förkortning av den engelska benämningen av bedömningen: Transfer Impact Assessment.

Dessutom förekommer situationer där företag behöver genomföra en konsekvensbedömning av berättigat intresse, när en behandling av personuppgifter blir baserad på intresseavvägning som rättslig grund. Denna bedömning är även kallad för LIA, vilket är en förkortning av Legitimate Interest Assessment, som är den engelska benämningen av bedömningen.

Nedan kan du läsa mer om dessa bedömningar och vad de innebär i praktiken.

Vi skriver och granskar avtal till fasta priser

Gratis juridikskolor

Vi driver olika gratis juridikskolor för företagare på LinkedIn och Instagram. Dessutom sammanfattar vi intressanta nyheter, svarar på frågor och beskriver vanliga juridiska begrepp. Vi har startat dessa juridikskolor för att vi vill lära ut juridik på ett roligt sätt till företagare.

På vår hemsida och Instagram publicerar vi även olika juridiska quiz. Där kan du testa dina juridiska kunskaper inom olika områden, exempelvis avtalsrätt och GDPR.

grundläggande dataskyddsprinciper enligt GDPR