Lagfart är en registrering av äganderätten till en fastighet

När ett köp av fast egendom ska bli registrerat, exempelvis en fastighet, är det kallat för lagfart. Lagfart är en registrering av äganderätten till en fastighet. Ansökan om att bli registrerad som fastighetens ägare ska bli inskickad till Lantmäteriet.

Detta gäller dock inte för bostadsrätter. När det gäller bostadsrätt ska köparen istället ansöka om medlemskap hos bostadsrättsföreningen, genom en anmälan till styrelsen.

Stämpelskatt för lagfart vid gåva eller arv

Normalt utgår stämpelskatt för att få lagfart. Kostnaden för skatten är, för privatpersoner 1,5 % av köpeskillingen och för företag 4,25 %, plus en avgift på 825 kronor.

Vid arv eller bodelning slipper ägaren betala stämpelskatt och behöver enbart betala expeditionsavgiften på 825 kronor.

När det gäller gåva kan stämpelskatt bli aktuellt om gåvomottagaren övertar lån eller betalar något för gåvan (sk. blandat fång).

Delad lagfart

Delad lagfart innebär att det är fler än en person som står som ägare av fastigheten. Det finns flera positiva skäl till att exempelvis gifta makar står som ägare tillsammans, genom delad lagfart. Bland annat finns då möjlighet för båda att utnyttja sina ROT-avdrag och om en av makarna skulle bli svårt sjuk är det bra om den andre maken kan få ta del av köpeskillingen vid en försäljning av fastigheten. Överlåtelse av fastighet eller del i bostadsrätt kan ske genom gåva eller bodelning.

Vi rekommenderar alltid att ta hjälp om ni planerar att dela lagfart för att allt ska gå till på rätt sätt, eftersom det är en hel del formalia och administrativt arbete förknippat med överlåtelse av fast egendom, som ofta är förenat med ekonomiska frågor och konsekvenser.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss