Avkastning

Avkastning beskriver hur mycket en tillgång har ökat i värde från en tidigare tidpunkt. Det är ett ekonomiskt begrepp som kortfattat innebär det någon tjänar på en investering. Negativ avkastning,…

Fortsätt läsa

Vad innebär transformering?

Transformering av konvention till nationell lag sker ofta. Det är möjligt att tillämpa internationella konventioner i nationell lagstiftning genom transformering. Exempelvis kan detta också ske genom inkorporering, bland annat kommer…

Fortsätt läsa

Inkorporering

Inkorporering av internationell konvention i svensk lag betyder att en internationell överenskommelse blir införd i sin helhet och oförändrad i den nationella lagen. Exempelvis är regeringens förslag om att barnkonventionen…

Fortsätt läsa

Fusion

Fusion betyder att minst två bolag blir till ett. Detta är motsatsen till så kallad fission. Fusion är en ekonomisk och juridisk term. Sammanslagningen av bolagen sker genom att samtliga…

Fortsätt läsa

Dubbelförsäkring

Dubbelförsäkring betyder att någon har flera av samma försäkring, hos två eller flera försäkringsbolag. Detta är tillåtet enligt Försäkringsavtalslagen (2005:104). Flera av samma försäkring ger dock inte rätt till dubbel…

Fortsätt läsa
Stäng meny
Call Now Button