Företaget får inte längre använda försäljningsmetoderna 

Företaget får inte längre använda försäljningsmetoderna i väntan på domen, vilket är något som domstolen har beslutat. Konsumentombudsmannen väckte en talan mot ett företag som säljer olika produkter och tjänster via telefon. Detta efter att Konsumentverket och Polisen fått in över 500 anmälningar. Företaget använde olika namn vid försäljningen, men använde samma företag vid fakturering. Det är Konsumentombudsmannen som driver processer i domstol för konsumenters intresse och arbetar för att rättigheterna tillhörande konsumenterna ska bli respketerade av företag. 

Företaget i målet får inte längre använda följande försäljningsmetoder: 

  • De får inte påstå att en konsument är en kund när konsumenten inte är det. 
  • De får inte ta betalt för produkter eller tjänster om konsumenten inte slutför en beställning.
  • När företaget ska ingå det skriftliga avtalet får de inte lura konsumenten att tro att denne enbart bekräftar att företaget har korrekt kontaktuppgifter eller liknande, när det i själva verket är ett avtal som blir ingått. 

Utöver de ovanstående försäljningsmetoderna som företaget inte får använda längre, måste säljarna också berätta för de potentiella kunderna vilket företaget de representerar. 

Det är totalt sex punkter som företaget måste följa. Om företaget bryter mot någon av punkterna, är det förknippat med ett vite på en miljon kronor. Dessutom har domen numera vunnit laga kraft, vilket innebär att det inte går att överklaga den längre.