Europeisk databas för information om särskilt farliga ämnen

Det finns en europeisk databas för information om särskilt farliga ämnen i varor som nu är öppen för alla. Databasen finns tillgänglig online. ECHA är den europeiska kemikaliemyndigheten, medan kemikalieinspektionen är den svenska nationella motsvarigheten. Det är flera tusen företag som har registrerat uppgifter om farliga ämnen som deras produkter innehåller efter att det blev ett krav under år 2021. 

Europeisk databas för information om särskilt farliga ämnen

Databasen heter SCIP och företag som är leverantörer inom EU och säljer varor som innehåller minst 0,1 procent av ett särskilt farligt ämne, måste registrera det i databasen. Att informationen nu är tillgänglig för allmänheten innebär att alla personer kan få enklare tillgång till information om farliga ämnen i produkter som de köper. Genom databasen är det möjligt att se om produkter innehåller farliga ämnen och det finns även information om olika kemikalier.

Ett problem som Kemikalieinspektionen insåg efter en tillsyn är att en stor del av prydnadslampor inte uppfyller säkerhetskraven. Det kan medföra allvarliga konsekvenser om exempelvis ett barn får i sig lampolja. Ett annat problem är att många produkter som säljs online inte uppfyllde EU:s regelverk kring kemikalielagar. Flera produkter innehöll till exempel ämnen som är cancerframkallande, vilket enbart är ämnat att bli hanterat av professionella.