Vissa handelsbolag behöver ha en auktoriserad revisor

Vissa handelsbolag behöver ha en auktoriserad revisor. Detsamma gäller vissa kommanditbolag, som är en form av ett handelsbolag, vissa privata aktiebolag samt publika aktiebolag. Däremot behöver de flesta handelsbolag inte ha en revisor. En auktoriserad revisor ska bland annat ha erfarenhet och ha klarat ett prov hos Revisorsinspektionen.

Enbart vissa handelsbolag behöver ha en revisor

Ett handelsbolag med minst en juridisk person som delägare måste, vid uppfyllelse av minst två av nedan angivna tre kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, anlita en auktoriserad eller godkänd revisor:  

– Fyra (4) eller fler anställda.
– Minst 1,5 miljoner kr i balansomslutning.
– Minst tre (3) miljoner kr i nettoomsättning.

Tänk på att revisorn ska bli anmäld till Bolagsverket, via www.verksamt.se som är Bolagsverkets e-tjänst.

Fler handelsbolag som omfattas av revisorkrav

Större handelsbolag behöver en auktoriserad revisor vid uppfyllelse av minst två av nedan angivna tre kriterier. Däremot gäller detta inte, om två av kriterierna enbart har uppfyllts under det senaste räkenskapsåret. Det måste ha uppfyllts under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren för att kravet på att anlita en auktoriserad eller godkänd revisor ska gälla.

– 51 eller fler anställda på företaget.
– Om balansomslutningen är högre än 40 miljoner kr.
– Om nettoomsättningen är högre än 80 miljoner kr.