Enbart juridiska personer kan stifta ett europabolag

Det är enbart juridiska personer som kan stifta ett europabolag, såsom aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Det minsta aktiekapitalet är högre i europabolag än publika aktiebolag i Sverige. För publika aktiebolag i Sverige är det minsta aktiekapitalet 500 000 kr och för privata aktiebolag 25 000 kr. I ett europabolag är det minsta aktiekapitalet istället 120 000 euro.

Det är enbart juridiska personer som kan stifta europabolag

Det finns flera sätt att starta ett europabolag på. Till exempel genom att ett aktiebolag i Sverige och ett annat i Finland tillsammans bildar ett holdingbolag med bolagsformen europabolag.

Det är ett krav på att ha en revisor om europabolaget har sitt säte i Sverige. Däremot är det tillåtet att ha flera revisorer om företaget vill det. Observera att det inte kan vara vilken revisor som helst. Det måste vara en revisor som är både auktoriserad och godkänd. Alternativt ett registrerat revisionsbolag hos Revisorsinspektionen. För att bli en auktoriserad revisor i Sverige måste personen i fråga bland annat ha arbetat som revisor i flera år. Dessutom måste denne göra ett prov utfärdat av Revisorsinspektionen.

Ett privat aktiebolag i Sverige ska ha ordet ”AB”, alternativt ”Aktiebolag” i sitt företagsnamn och ett publikt aktiebolag ska ha ordet ”PubL” eller ”Publikt”. Dessutom är det förbjudet för ett privat aktiebolag att ha ordet ”Publikt” i sitt företagsnamn. Ett europabolag ska ha ordet ”SE” i företagsnamnet istället, vilket står för ”Societas Europaea”.