Vite till företag som skrämde kunder med påståenden vid telefonförsäljning 

Patent- och marknadsdomstolen utdömde ett vite till företag som skrämde kunder med påståenden vid telefonförsäljning. Ett företag använde skrämseltaktik vid försäljning till kunder genom att få personen att känna ett intryck att denne är utsatt för brott eller att det kommer att ske. Det var inte heller första gången som Konsumentverket utförde en tillsyn över detta företaget. Därmed hade företaget utfört säljmetoderna även fast de visste att det var förbjudet att använda sådan metod. 

Vite till företag som skrämde kunder med påståenden vid telefonförsäljning 

Många personer anmälde företaget till Konsumentverket. Dessutom var det många personer som lämnade klagomål och polisanmälde företaget. Utöver att företaget fick ett vite på en miljoner kronor, får de inte heller fortsätta ha bindningstid för sin tjänst. Detsamma gäller att kontakta konsumenter som har sina telefoner Nix-registererade. Företaget fick två viten. Det ena vitet var en miljon kronor som företaget måste betala, och det andra var en miljon kronor som företaget måste betala om de inte uppfyller informationskravet som domstolen konstaterade att företaget inte följde.

Ett företag får inte längre använda försäljningsmetoderna

Efter att konsumentombudsmannen väckte talan mot ett annat företag, kom domstolen fram till att försäljningsmetoderna inte var tillåtna. Därför kom de fram till sex punkter som företaget måste följa och om de bryter mot något av dem, ska de betala ett vite på en miljon kronor. Exempelvis får företaget inte påstå att en konsument är kund hos företaget, om personen inte faktiskt är det. 

Konsumentverket anser att det är oroväckande att företag tjänar pengar när människor är oroliga och därmed utnyttjar det. Dessutom har företag använt vilseledande marknadsföring vid vissa tillfällen.