Rätt att bli glömd från sökmotorer enligt GDPR

Det finns en rätt att bli glömd från sökmotorer enligt GDPR, som gäller i vissa fall. Enligt GDPR har personer en rättighet att begära att företag ska radera personuppgifter som tillhör individen. Även innan GDPR började gälla år 2018, hade personer rätt att få en viss information raderad från sökmotorer. Detta konstaterade även EU-domstolen i ett mål år 2014. Dessutom har personer rätt att få veta vilka personuppgifter som företaget behandlar, vilket företaget måste ange vid begäran därom. 

Rätt att bli glömd från sökmotorer enligt GDPR 

Det kan vara bra att börja med att kontakta företaget och begära att få uppgifterna bortglömda eller raderade. I vissa fall kan företaget påstå att personens begäran inte uppfyller kraven för sådan radering. Vid sådana fall kan det vara bra att kontakta IMY (Integritetsskyddsmyndigheten). IMY arbetar med frågor inom GDPR. Efter att myndigheten har mottagit ett klagomål, försöker de lösa det på ett smidigt sätt. 

Efter ett klagomål till IMY, kontrollerar myndigheten om informationen fortfarande är synlig samt att avslaget avser informationen ifråga. I vissa fall kan det nämligen vara ett missförstånd och då meddelar IMY det till personen som lämnat in klagomålet.

Om det är den klagande som har rätt enligt myndigheten, kontaktar de företaget för att påminna om rättigheten. Därefter kan det vara så att företaget som bedriver sökmotorn inte håller med och därför inte rättar felet och vid sådana fall utför IMY en tillsyn. Företaget kan ändra sig även efter att tillsynen är inledd och vid normala fall brukar IMY avskriva ärendet. Via följande länk kan du läsa om hur en jurist på IMY beskriver rätten att bli glömd från sökmotorer närmare