Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige 

Det finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige. Istället ska varje aktiebolag ha en aktiebok där det bland annat står vem som äger vilka aktier. När ett aktiebolag blir registrerat hos Bolagsverket, uppges stiftarna och hur många aktier de äger. Däremot sker det ingen ändring där om de säljer aktierna utan det ska bli antecknat i aktieboken istället. På Bolagsverket går det dock att ändra firmatecknare, VD, antal aktier i företaget och höja/minska aktiekapitalet m.m. 

Finns inga offentliga aktieägarregister i Sverige 

När någon blir aktieägare blir det alltså inte registrerat i något offentligt register. Däremot ska aktieägare som äger mer än 25 % av de totala rösterna i ett bolag, anmäla det till Bolagsverket och är då en så kallad ”verklig huvudman”. Huvudregeln är att en aktiebok är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. Det är styrelsen som ansvarar för upprättande av aktieboken samt uppdatering av den. Exempelvis ska en aktiebok genast bli uppdaterad i samband med att aktieägare förändrar sitt aktieinnehav eller om nya aktieägare inträder som delägare.

En aktieägare har också rätt att begära att få ett aktiebrev, som fungerar som en bekräftelse på att denne äger aktierna. Det kan dock vara bra att tänka på att aktiebrev är ett värdepapper som bland annat kan pantsättas och därför är det viktigt att hålla reda på det om man begär ett. Skulle ett aktiebrev komma bort, behöver man ansöka om ”dödande av aktiebrev” mot en avgift för att kunna få ett nytt. 

Ett lagerbolag är ett färdigbildat aktiebolag 

Ett lagerbolag är ett färdigbildat aktiebolag som går att köpa. Därmed minskar tiden för att få igång verksamheten. Ett annat ord för ett lagerbolag är portföljbolag. Det finns företag som säljer lagerbolag där aktiekapitalet är det minsta möjliga. De brukar ha blanketter som kunderna fyller i så att de kan göra ändrningar i bland annat bolagsordningen. Exempelvis hur många aktier kunden vill ha i aktiebolaget och vem eller vilka som ska sitta i styrelsen. Ett privat aktiebolag behöver ha en styrelse men det är frivilligt att utse en VD. Publika aktiebolag måste ha en VD och styrelse, dessutom är det inte tillåtet att samma person är styrelseordförande och VD.