Stiftare av ett aktiebolag och stiftelseurkund

Stiftare av ett aktiebolag

Den eller de personer som startar ett aktiebolag är kallade för stiftare och de ska skapa en stiftelseurkund för att bilda bolaget. När ett aktiebolag blir bildat, är det stiftarna som är aktiebolagets första aktieägare, eftersom de tecknar samtliga aktier i bolaget. Om någon stiftare inte vill vara aktieägare, är det inte något krav. Då kan aktierna fördelas mellan de övriga stiftarna. Men om det bara finns en stiftare, ska denne teckna alla aktier.  

Stiftare av ett aktiebolag är de första aktieägarna

Ifall det är flera stiftare än en person, avgör de alltså aktiefördelningen sinsemellan gemensamt. Därefter ska aktierna bli betalda. Det sker genom att stiftarna öppnar ett företagskonto hos valfri bank, och gör en insättning av aktiekapitalet till företagskontot.  

Det finns inga krav enligt lagen som kräver att de som är stiftare av ett aktiebolag också måste ingå i styrelsen. Det är frivilligt för stiftarna att bestämma om de vill anta en styrelsepost i bolaget eller inte. Om de själva inte vill ingå i styrelsen, ska de utse andra personer som styrelseledamöter.

Stiftelseurkund för aktiebolag

När stiftare är överens om att starta ett aktiebolag ska de skapa en stiftelseurkund. En stiftelseurkund är ett dokument som anger stiftarnas beslut om att starta bolaget. Det fungerar som ett protokoll över stiftarnas beslut att bilda bolaget.

Innehåll i en stiftelseurkund

Bolaget anses vara bildat när stiftarna/stiftaren har undertecknat stiftelseurkunden. I aktiebolagslagen (2 kap. 5§) framgår vad en stiftelseurkund ska innehålla: 

  • Information om vilka som är stiftarna av bolaget, 
  • Datum för stiftande av bolaget,
  • Föreslaget firmanamn,
  • Antalet aktier, 
  • Pris per aktie (Teckningskursen), 
  • Om några aktier betalas med apportegendom,
  • Styrelsens ledamöter (fullständiga namn, personnummer, kontaktuppgifter m.m.),
  • Eventuell revisor,  
  • Eventuellt förslag till bolagsordning. 

En stiftelseurkund ska bli inskickad i samband med ansökan om registrering av aktiebolaget till Bolagsverket. Det är viktigt att stiftelseurkunden är undertecknad av stiftarna och den får inte vara äldre än 6 månader för att vara giltig. 

Stiftare av en stiftelse behöver också upprätta och skicka in en stiftelseurkund. Men för bildandet av en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag behöver ingen stiftelseurkund bli upprättad. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss