Lägsta aktiekapitalet för publika aktiebolag

Det lägsta aktiekapitalet för publika aktiebolag är 500 000 kronor. Till skillnad från privata aktiebolag, erbjuder publika aktiebolag aktier på den öppna marknaden.

Det finns skillnader i lagar och regler som gäller för publika och privata aktiebolag. Exempelvis bestämmelser om hur kallelse till bolagsstämma ska ske.

I ett publikt aktiebolag måste styrelsen bestå av minst tre (3) styrelseledamöter, och mer än hälften av styrelseledamöterna ska bli utsedda på bolagsstämman av aktieägarna. Dessutom måste publika aktiebolag alltid ha en revisor.

Ytterligare ett krav är att aktiebolaget måste ha en VD, men det är frivilligt att utse en eller flera vice VD. Varken VD eller vice VD får vara styrelsens ordförande.

Det finns två typer av aktiebolag

Det går att välja om aktiebolaget ska vara privat eller publikt i samband med registrering av aktiebolaget. Registrering av ett aktiebolag kan ske via Bolagsverkets e-tjänst verksamt.se.

Det går även att besluta om att ändra från privat till publikt i efterhand genom beslut av bolagsstämman. Många som startar ett aktiebolag har som mål att göra det publikt, och det behöver alltså inte ske direkt, utan vanligtvis sker det när företaget väl är igång. 

Förkortningar  

Förkortningen för publika aktiebolag är ”Publ”. Publika aktiebolag ska ha förkortningen ”Publ” i bolagsordningen, men det är inte något krav att det ska framgå i firmanamnet.

Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i sitt firmanamn eller använda förkortningen ”Publ” i namnet.

Lägsta aktiekapitalet för publika och privata aktiebolag

Det lägsta aktiekapitalet för publika aktiebolag är 500 000 kronor.

Det lägsta aktiekapitalet för ett privat aktiebolag är 25 000 kronor. 1 januari 2020 blev aktiekapitalet för privata aktiebolag sänkt, från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Tidigare har det även varit 100 000 kronor.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss