Näringsfrihet och etableringskontroll i Sverige

Här är en beskrivning av näringsfrihet och etableringskontroll i Sverige. Näringsfrihet är något Sverige har haft under en lång period. Däremot innebär det inte att vem som helst kan starta vilken typ av företag som helst. I vissa fall behöver företaget tillstånd och i andra fall gäller utbildningskrav. Exempelvis gäller detta för läkare och revisorer. 

Näringsfrihet och etableringskontroll i Sverige  

Näringsfriheten som råder i Sverige innebär att alla medborgare ska kunna starta upp ett företag utan några begränsningar. Dessutom innebär näringsfriheten att det ska råda fri konkurrens mellan företag på marknaden och att det allmänna inte ska ingripa. Detta utgör huvudregeln, men den finns vissa undantag. Exempelvis får inte personer med näringsförbud bedriva företag eller näringsverksamhet under tiden förbudet gäller. Det kan också förekomma så kallad etableringskontroll för en person som exempelvis vill starta en skola. 

Tillstånd

Många företag behöver söka olika typer av tillstånd för att kunna bedriva sin näringsverksamhet. Några exempel är restauranger, barer, och matbutiker. I andra fall kan ett företag behöva ansöka om tillstånd av andra skäl, så som musiktillstånd för att de anställda ska kunna lyssna på musik i lokalerna, vilket behövs om det är tillräckligt många anställda.   

Starta företag som omyndig 

Det är möjligt att starta och driva företag som omyndig i Sverige och ansökan om detta sker via Bolagsverket. Däremot måste förmyndaren ge tillstånd till det och i vissa fall överförmyndaren också. En omyndig kan bland annat vara delägare i ett handelsbolag, kommanditbolag eller starta och driva en enskild firma. Dock är det inte möjligt att starta eller driva ett aktiebolag innan en person är myndig.