Orsaker och konsekvenser till affärstvister

Några vanliga vanliga orsaker och konsekvenser till affärstvister är reklamationer, skadestånd och alternativt vitesbelopp. Konsekvenserna av ett avtalsbrott beror på vad som står i avtalet och vad avtalsbrottet är.

När två parter inte är överens, utgör det en konflikt och i affärssammanhang är det vanligt förekommande. Däremot innebär det inte alltid att det är nödvändigt att ta det till domstol. Många konflikter kan bli lösta innan, utan att man behöver genomgå en domstolsprocess som kan vara tidskrävande och kostsamt. Konflikter kan även medföra positiva effekter, beroende på hur man hanterar dem. 

Orsaker och konsekvenser till affärstvister

En civilrättslig tvist föreligger när två parter har en konflikt angående ett avtal. Första instansen för civilrättsliga mål är tingsrätten, andra instansen hovrätten och sista är Högsta domstolen. När konflikten handlar om beslut från myndigheter, exempelvis skatt, är den första instansen istället förvaltningsrätten. Därefter kammarrätten och sist högsta förvaltningsdomstolen. 

Några orsaker som kan skapa affärstvister är om någon av delägarna bryter mot ett aktieägaravtal/kompanjonsavtal eller om en kund vill göra en reklamation. 

Konsekvenserna vid affärstvister beror på vad konflikten handlar om, vad som står i lagen och om det finns ett avtal mellan parterna.

Exempelvis kan de tvistande parterna har undertecknat ett avtal, där det står att konsekvensen vid avtalsbrott är ett vite på 100 000 kronor + eventuellt skadestånd, om skadan uppgår till högre än 100 000 kronor. Ifall det går att bevisa avtalsbrottet, har den skadelidande parten rätt till vitesbeloppet och eventuellt skadestånd. Om skadan som avtalsbrottet har orsakat är 50 000 kronor, ska den avtalsbrytande parten ändå betala 100 000 kronor i vite, eftersom det står i avtalet. 

Vitesbeloppet är alltså ett fast belopp, som ska bli betald vid avtalsbrott oavsett storleken på den verkliga skadan.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss