Krav för att starta företag i Sverige

Dessa grundvillkor utgör de krav som gäller för att få starta ett företag i Sverige. Däremot kan det vara bra att ha i åtanke att olika banker kan ha egna regler, ovh när man startar ett företag behöver man starta ett företagskonto till företaget hos en bank. Exempelvis kan banker ha regler som innebär att man inte får använda alla tjänster om man har en betalningsanmärkning, till exempel tjänsten ”internetbank”.

Tusentals företag startar varje år i Sverige och kraven för att starta och driva en verksamhet är inte många. Det råder näringsfrihet i Sverige, vilket innebär att i princip alla kan starta företag, såvida man uppfyller följande grundvillkor: 

Krav för att starta företag i Sverige 

  • Vara minst 18 år och myndig 

En person som ska starta ett aktiebolag i Sverige behöver vara minst 18 år gammal. Däremot är det möjligt att starta ett handelsbolag eller kommanditbolag även fast en person inte har fyllt 18 år.

  • Inte ha förvaltare 

En person som ska starta ett företag får inte ha någon förvaltare. Om personen är myndig och har förvaltare, uppfyller personen alltså inte kravet. 

  • Inte vara i personlig konkurs 

En person som är i personlig konkurs, får inte starta ett företag. 

  • Inte ha näringsförbud

Näringsförbud kommer genom beslut från domstol och innebär att man inte får starta eller driva företag. 

  • Vara bosatt inom EES

För en person som vill starta ett aktiebolag eller ekonomisk förening i Sverige, räcker det med att vara bosatt i ett land inom EES. Däremot behöver personen vara bosatt i Sverige eller att någon som bor i Sverige är ansvarig, om det rör sig om en enskilda firma.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss