Utse styrelse och VD i privata aktiebolag

När du startar ett aktiebolag, skapar du en stiftelseurkund där du som stiftare bland annat ska utse styrelse och kan välja att utse VD i aktiebolaget. Registreringen av aktiebolaget kan ske smidigt via Bolagsverkets e-tjänst, verksamt.se. I samband med registrering av bolaget, skapar du en stiftelseurkund och en bolagsordning. Det är alltså stiftarna som utser styrelsen och styrelsen leder verksamheten. Exempelvis kan styrelsen avsätta VD, lägga fram förslag till beslut emission, likvidation m.m. 

Här kan du läsa vår guide till att starta ett aktiebolag.

Utse styrelse och VD i aktiebolag

När du startar ett företag, utser du bland annat styrelseledamot, styrelseordförande, styrelsesuppleanter, eventuell VD, hur firman ska bli tecknad och firmatecknare.

I privata aktiebolag, kan VD och styrelseordförande vara samma person. Men detta är inte är fallet för publika aktiebolag, då dessa poster ska innehas av olika personer enligt aktiebolagslagen.

Ändring av styrelse sker genom bolagsstämman och då ska aktieägarna rösta för ett beslut. 

Vad gör styrelsen i ett aktiebolag?

Styrelsen i ett aktiebolag ska bland annat:

  • leda verksamheten, 
  • ansvara för kallelse till bolagsstämma,
  • ansvara för inbetalningar av skatter och avgifter,
  • upprätta och skicka in årsredovisning till Bolagsverket varje år.

Det lägsta antalet styrelseledamöter som en styrelse kan bestå av, är en (1) styrelseledamot och en (1) styrelsesuppleant. En styrelsesuppleant måste finnas om aktiebolaget har färre än tre (3) styrelseledamöter.

Kraven för styrelseledamöter är att de ska vara minst 18 år och får inte vara i konkurs, ha näringsförbud eller en förvaltare. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss