Vanliga lagar inom bolagsrätt för olika bolagsformer

Här kan du läsa om några vanliga lagar inom bolagsrätt. Företag i Sverige kan ha olika bolagsformer som är reglerade av olika lagar. Bolagsrätt är ett relativt brett område, som handlar om bland annat köp av företag, konkurser, styrelsearbete och bolagsstämmor m.m.

Olika bolagsformer

Som företagare är det viktigt att känna till vilken lagstiftning som gäller för sitt bolag och den valda bolagsformen. De olika bolagsformerna fungerar på olika sätt och bör bli valt beroende på vad syftet med verksamheten är för något. En sak som samtliga bolagsformer har gemensamt, är att de ska ansöka om att bli godkända för F-skatt.

Det är möjligt att registrera bland annat följande bolagsformer:

 • Enskild näringsverksamhet,
 • Aktiebolag,
 • Handelsbolag,
 • Kommanditbolag,
 • Ideell förening,
 • Ekonomisk förening,
 • Samfällighetsförening. 

Vanliga lagar inom bolagsrätt

 • Aktiebolagslagen: Innehåller bestämmelser som gäller för Aktiebolag. Exempelvis bestämmelser om hur ett aktiebolag blir bildat, vad styrelsens ansvar är och vilka rättigheter aktieägare har.
 • Bokföringslagen: Gäller för i princip alla bolagsformer som ör bokföringsskyldiga och innehåller bestämmelser om hur bokföring ska ske.
 • Lagen om handelsbolag och enkla bolag: Gäller för handelsbolag, kommanditbolag och så kallade enkla bolag. Innehåller bestämmelser om bolagsmännens rättigheter, skyldigheter samt om start och avveckling av bolaget.
 • Lag om ekonomiska föreningar: Gäller för ekonomiska föreningar och innehåller bestämmelser om medlemmarnas rättigheter, föreningens stadgar, styrelsens arbete m.m.
 • Årsredovisningslagen: Innehåller bestämmelser om hur en årsredovisning, koncerredovisning och delårsrapport blir upprättad samt offentliggjord.

Förebygga tvister 

Ett sätt att förebygga tvister inom ett bolag mellan delägarna är att upprätta ett aktieägaravtal eller kompanjonsavtal. Ett aktieägaravtal är tillämpligt om bolagsformen är ett aktiebolag medan kompanjonsavtal är tillämplig för andra bolagsformer också.

I avtalet reglerar man bland annat förhållandet mellan delägarna, när utdelningar får ske, vem som täcker eventuella förluster och hur nya delägare får ansluta dig m.m. Det är inget offentligt dokument som bolagsordningen är.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss