Enskild egendom är allt som inte är giftorättsgods

Enskild egendom är allt som inte är giftorättsgods och berör därför gifta makar. Genom ett äktenskapsförord kan egendom bli enskild egendom. Vi skriver olika avtal till fasta priser och kan hjälpa er göra giftorättsgods till enskild egendom genom avtal.

En vanlig missuppfattning är att enskild egendom betyder en ”enskild sak” eller ett ”enskilt föremål”.

Giftorättsgods eller enskild egendom

Huvudregeln är att all egendom som makarna äger, ska vara deras gemensamma giftorättsgods, om inget annat särskilt blivit avtalat. För att göra viss egendom till enskild egendom istället för giftorättsgods, måste makarna upprätta ett tydligt äktenskapsförord.

I avtalet ska det framgå information om vilken specifik egendom som ska bli till enskild egendom. Det ska även framgå samt vem av makarna som ska äga sådan enskild egendom.

Enskild egendom genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev

Egendom som inte ska bli uppdelad vid bodelning, är kallad för enskild egendom och tillhör enbart en utav makarna. Gemensam egendom, som ska bli uppdelad mellan makarna vid en bodelning, är kallat för giftorättsgods.

Genom villkor äktenskapsförord kan makarna tillsammans bestämma att viss egendom inte ska vara giftorättsgods, och därmed inte ingå i en bodelning. En bodelning ska alltid ske om äkta makar skiljer sig eller på grund av ena makens dödsfall.

Egendom som en make får som från någon annan än den andra maken, kan bli enskild egendom genom bla. villkor i gåvobrev eller testamente. Vid sådana fall behövs inte ett äktenskapsförord. Däremot behövs äktenskapsförord om det avser gåva mellan makar. 

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Om du vill få ett avtal granskat innan du skriver under det, kan du mejla avtalet till oss på granskning@digitalajuristerna.se. Inkludera gärna ditt namn och telefonnummer i meddelandet.

När vi har kikat igenom avtalet och gjort en bedömning av omfattningen, kan vi erbjuda dig ett fast pris. Därefter väljer du om vi ska bli anlitade för arbetet. I priset ingår samtal och genomgång av avtalet via telefon och dator. Dessutom ingår eventuella justeringar och kompletteringar i priset.

Aktier som enskild egendom

Det är värt att återigen nämna att ingenting automatiskt blir till enskild egendom, utan detta måste bli bestämt genom särskilda avtal. Detta blir särskilt viktigt att tänka på, om någon av makarna äger aktier eller är delägare i ett aktiebolag.

Aktier utgör som utgångspunkt giftorättsgods. För att aktierna inte ska riskera att bli delade mellan makarna på grund av bodelning eller vid arvsfördelning, är det viktigt att göra aktierna till enskild egendom genom äktenskapsförord. Äktenskapsförordet måste även bli undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket för att vara giltigt.

Här kan du läsa mer om varför det är viktigt att göra aktier till enskild egendom.

Här kan du läsa mer om äktenskapsförord för aktieägare.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar. Vårt telefonnummer är 08-81 66 33 och vår e-post är kontakt@digitalajuristerna.se.