Öppettider: Alla dagar 09:00-20:00

Det är viktigt att göra aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord, för att förhindra delning vid bodelning. Bodelning sker vid skilsmässa och dödsfall. Både fysiska och juridiska personer kan bli delägare i ett aktiebolag och köpa aktier. De blir delägare genom att äga aktier i aktiebolaget. Aktier kan bli överlåtna genom arv, gåva eller försäljning. Ett äktenskapsförord måste bli registrerat hos Skatteverket för att bli giltigt.

Aktierna kan bli delade genom skilsmässa

Något som är viktigt att tänka på särskilt för delägare som är gifta eller avser att gifta sig, är att göra aktierna till enskild egendom. Det sker genom ett äktenskapsförord. Om aktierna inte är enskild egendom genom äktenskapsförord, finns det en risk att aktierna blir delade mellan makarna vid bodelning. Det kan hända genom eventuell framtida skilsmässa eller dödsfall. Det är något som kan skapa problem. Eftersom delägarna i vissa fall blir tvungna att köpa ut aktierna från den andra maken efter en delägarens skilsmässa.

Gör aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord

Om aktierna inte är delägarens enskilda egendom, delar makarna nämligen på deras gemensamma giftorättsgods vid en bodelning. Då riskerar en del av aktierna att övergå till att tillhöra den andre maken. Den maken var dock troligtvis inte avsedd att vara delägare i bolaget. För att detta inte ska ske, måste samtliga delägare i ett aktiebolag göra aktierna till enskild egendom genom ett äktenskapsförord. Vi brukar även skriva in en klausul i aktieägaravtal. I klausulen står det att aktierna ska vara enskild egendom och att äktenskapsförord måste bli upprättat vid giftermål.

Stäng meny
Call Now Button