Testamente bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap

Ett testamente bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap och hur arvet efter dig ska bli fördelat. Fysiska personer kan skriva ett testamente.

Hur mycket en person får testamentera bort, beror på olika saker. Exempelvis om personen har barn, är gift osv.

Ett testamente bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap

Ett testamente måste vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två utomstående personer för att vara giltigt. Den person som skriver sitt testamente och bestämmer om hur sin kvarlåtenskap ska bli fördelad efter sin bortgång, är kallad för testator.

Vittnen ska vittna om att testatorn var vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet av testamentet. De ska även vittna om att testamentet blev underskrivet av fri vilja och i vittnenas samtidiga närvaro.

Arvtagare enligt lagen

När en person avlider, blir dennes arv fördelat till personer inom tre olika arvsklasser:

  • Arvsklass 1: i första hand fördelas arvet till den avlidnes barn eller om barn ej finns vid liv, till barnbarn (bröstarvingar).
  • Arvsklass 2: om ingen ur arvsklass 1 finns, fördelas arvet i första hand till den avlidnes föräldrar. I andra hand till syskon.
  • Arvsklass 3: om varken personer ur arvsklass 1 eller 2 finns, fördelas arvet i första hand till mor- och farföräldrar eller i andra hand till deras barn, dvs den avlidnes mostrar/fastrar osv.

Kusiner ärver inte och inte heller andra släktingar. Om den avlidne inte har någon som kan ärva, går arvet till den allmänna arvsfonden.

Fördelningen av kvarlåtenskapen om testator inte har barn

Om testatorn inte har barn, får hen fritt testamentera bort alla sina tillgångar till vem som helst.

Fördelningen av kvarlåtenskapen om testator har barn

Om testatorn har barn, får denne enbart testamentera bort maximalt 50 % av sina tillgångar till någon annan enligt ärvdabalken. Barnen har nämligen alltid rätt till sin laglott enligt lagen. Det innebär att barnen har rätt att dela på 50 % av testatorns kvarlåtenskap. Det är inte tillåtet att avtala bort laglotten tillhörande sina eller sitt barn. 

Äktenskapsförord och testamente

Många par som gifter sig undrar om äktenskapsförord och testamente måste bli upprättade samtidigt. De är lika giltiga var för sig som tillsammans.

Det finns ingen bestämmelse i lagen om att ett äktenskapsförord måste bli kompletterade med ett testamente eller att de måste bli upprättade tillsammans för att vara giltiga. De utgör två olika avtal, som reglerar två olika saker.

Äktenskapsförord bestämmer hur en bodelning på grund av skilsmässa eller dödsfall ska gå till och vad som ska ingå. Det reglerar vad vardera make äger efter bodelningen. Ett testamente bestämmer vem som ska ärva vad vid makes bortgång.