Testamente

Testamente

Ett testamente bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap och hur arvet efter dig ska bli fördelat. Alla fysiska personer kan skriva ett testamente. Hur mycket en person får testamentera bort, beror på olika saker. Exempelvis om personen har barn, är gift osv.

Ett testamente är bestämmer fördelningen av din kvarlåtenskap

Ett testamente måste vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två utomstående personer. Den person som skriver sitt testamente och bestämmer om hur sin kvarlåtenskap ska bli fördelad efter sin bortgång, är kallad för testator.

Vittnen ska vittna om att testatorn var vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet av testamentet. De ska även vittna om att testamentet blev underskrivet av fri vilja.

Arvtagare enligt lagen

När en person avlider, fördelas dennes arv till personer inom tre olika arvsklasser:

  • Arvsklass 1: i första hand fördelas arvet till den avlidnes barn eller om barn ej finns vid liv, till barnbarn (bröstarvingar).
  • Arvsklass 2: om ingen ur arvsklass 1 finns, fördelas arvet i första hand till den avlidnes föräldrar. I andra hand till syskon.
  • Arvsklass 3: om varken personer ur arvsklass 1 eller 2 finns, fördelas arvet i första hand till mor- och farföräldrar eller i andra hand till deras barn, dvs den avlidnes mostrar/fastrar osv.

Kusiner ärver inte och inte heller andra släktingar. Om den avlidne inte har någon som kan ärva, går arvet till den allmänna arvsfonden.

Fördelningen av kvarlåtenskapen om testator har barn

Om testatorn inte har barn, får hen fritt testamentera bort alla sina tillgångar till vem som helst.

Om testatorn har barn, har denne endast rätt att testamentera bort maximalt 50 % av sina tillgångar till någon annan enligt ärvdabalken. Barnen har nämligen rätt till sin laglott. Det innebär att barnen har rätt att dela på 50 % av testatorns kvarlåtenskap. Det är inte tillåtet att avtala bort ett barns laglott. 

Svenska testamenten är giltiga inom EU

Ett svenskt testamente är giltigt i andra EU-länder. Detta innebär att personer som exempelvis äger en sommarstuga eller annan egendom i Spanien, kan upprätta ett svenskt testamente som är giltigt även i Spanien. Det innebär även att man inte behöver upprätta både ett svenskt och ett spanskt testamente. Något som är viktigt att tänka på, är dock att skriva in i testamentet, vilket lands lag som man vill ska bli tillämpad på behandlingen av arvet.

Från och med 17 augusti 2015 gäller nämligen den nya Europeiska Arvsförordningen. Lagen innebär att man tillämpar lagen i det landet som den avlidne var bosatt, om inget annat är angivet i ett testamente.

Om du flyttar från Sverige till ett annat EU-land och bor i landet i mer än 3 år, kommer alltså det landets arvsrätt och lag att gälla istället för den svenska. Detta kan bli förhindrat, genom att göra ett sk. lagval i testamentet. I lagvalet ska det stå att man vid tidpunkten för lagvalet är svensk medborgare och att man vill att hela arvet efter ens bortgång ska bli styrd av svensk lag och svensk arvsrätt, oavsett hemviststat, dvs. vilket land man bor i.

Det går även bra att skriva att alla eventuella framtida tvister med anledning av testamentet ska bli lösta med tillämpning av svensk lag och i svensk domstol.

Tyvärr händer det allt för ofta att personer som flyttar utomlands saknat ett testamente, vilket kan innebära stora konsekvenser när ett annat lands lag blir tillämpad istället.

Äktenskapsförord och testamente

Många par som gifter sig undrar om äktenskapsförord och testamente måste bli upprättade samtidigt. De är lika giltiga var för sig som tillsammans. Det finns ingen bestämmelse i lagen om att ett äktenskapsförord måste bli kompletterade med ett testamente eller att de måste bli upprättade tillsammans för att vara giltiga. De utgör två olika avtal, som reglerar två olika saker.

Äktenskapsförord bestämmer hur en bodelning på grund av skilsmässa eller dödsfall ska gå till och vad som ska ingå. Det reglerar vad vardera make äger efter bodelningen. Ett testamente bestämmer vem som ska ärva vad vid makes bortgång.