Gåvobrev är ett skriftligt bevis på att en gåva har blivit överlämnad

Ett gåvobrev är ett skriftligt bevis på att en gåva har blivit överlämnad till en mottagare. Gåvobrev kan innehålla särskilda villkor avseende gåvan. Exempelvis om gåvan är mottagarens enskilda egendom eller inte. Det kan även innehålla bestämmelser om gåvan får bli till giftorättsgods genom äktenskapsförord eller inte.

Gåvobrev är ett skriftligt bevis på att en gåva har blivit överlämnad

Gåvobrev vid gåvor mellan gifta makar

Egendom som en make får som från någon annan än den andra maken, kan bli enskild egendom genom bla. villkor i gåvobrev eller testamente. Vid sådana fall behövs inte ett äktenskapsförord. Däremot behövs äktenskapsförord om det avser gåva mellan makar. 

Gåvobrev vid gåvor till barn

Det är möjligt för föräldrar att ge bort gåvor till sina barn. Enligt huvudregeln ska alla gåvor bli räknade som förskott på arv, om inte annat uttryckligen framgår av ett gåvobrev. Därför är det viktigt att i gåvobrevet skriva att gåvan inte ska bli räknad som förskott på arv, om det inte är tanken med gåvan.

En vanlig gåva från föräldrar till barn är exempelvis en bostadsrätt eller ett hus. I sådana fall är det bra att skriva ett gåvobrev.

Gåvoskatten är avskaffad och finns inte längre idag

Gåvoskatten var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, som blev avskaffad år 2005 med ca 1 års retroaktiv effekt. Samtidigt blev den närbesläktade arvsskatten också avskaffad. Eftersom dessa skatter är avskaffade, ska inte någon gåvoskatt eller arvsskatt bli betald till Skatteverket i Sverige. Men det är värt att uppmärksamma att både gåvoskatt och arvsskatt finns kvar i många andra länder. Exempelvis Spanien.

Idag kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner genom exempelvis gåvobrev ske, utan dessa typer av skatter. Vi vill dock påpeka att det är viktigt att tänka på andra skatter som kan bli aktuella genom en gåva. Exempelvis reavinstskatt, uppskov, stämpelskatt m.fl.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss