You are currently viewing Gåvobrev

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett skriftligt bevis på att en gåva har blivit överlämnad till en mottagare. Gåvobrev kan innehålla särskilda villkor avseende gåvan. Exempelvis om gåvan är mottagarens enskilda egendom eller inte. Det kan även innehålla bestämmelser om gåvan får bli till giftorättsgods genom äktenskapsförord eller inte.

Gåvobrev vid gåvor mellan gifta makar

Det är viktigt att skriva gåvobrev vid gåvor mellan makar. Detta har betydelse för gifta makar vid eventuell skilsmässa. För att en gåva inte ska ingå i en eventuell bodelning mellan makar på grund av skilsmässa, måste det stå att gåvan blir mottagarens enskilda egendom. Motsatsen till enskild egendom är giftorättsgods.

En gåva kan bli mottagarens enskilda egendom om det framgår i gåvobrevet. Det kan även ske genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord.

Det är viktigt att tänka på att gåvomottagarens make kommer att ärva den enskilda egendomen, om gåvomottagaren avlider först och något testamente, gåvobrev eller äktenskapsförord inte har blivit upprättat. Detta gäller eftersom gåvan då ingår som makarnas gemensamma giftorättsgods, vilket ska bli delat lika vid äktenskapets upphörande genom bodelning. Ett äktenskap upphör vid skilsmässa eller om någon av makarna avlider.

Gåvobrev vid gåvor till barn

Det är möjligt för föräldrar att ge bort gåvor till sina barn. Enligt huvudregeln ska alla gåvor bli räknade som förskott på arv, om inte annat uttryckligen framgår av ett gåvobrev. Därför är det viktigt att i gåvobrevet skriva att gåvan inte ska bli räknad som förskott på arv, om det inte är tanken med gåvan.

En vanlig gåva från föräldrar till barn är exempelvis en bostadsrätt eller ett hus. I sådana fall är det bra att skriva ett gåvobrev.

Gåvoskatten är avskaffad och finns inte idag

Gåvoskatten var en statlig skatt på gåvor mellan privatpersoner, som blev avskaffad år 2005 med ca 1 års retroaktiv effekt. Samtidigt blev den närbesläktade arvsskatten också avskaffad. Eftersom dessa skatter är avskaffade, ska inte någon gåvoskatt eller arvsskatt bli betald till Skatteverket i Sverige. Men det är värt att uppmärksamma att både gåvoskatt och arvsskatt finns kvar i många andra länder. Exempelvis Spanien.

Idag kan förmögenhetsöverföringar mellan privatpersoner genom exempelvis gåvobrev ske, utan dessa typer av skatter. Vi vill dock påpeka att det är viktigt att tänka på andra skatter som kan bli aktuella genom en gåva. Exempelvis reavinstskatt, uppskov, stämpelskatt m.fl.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss