Vanliga avtal inom IT-branschen

Vanliga avtal inom IT-branschen

Det finns många vanliga avtal inom IT-branschen och teknikbranschen. Branschen växer runt om i världen och i Sverige. Ett flertal av de största företagen är Techbolag, exempelvis Google, Facebook, Instagram, Microsoft och Spotify m.fl. Tekniken går ständigt framåt vilket också genererar möjligheter för företag och blivande företagare. Konsumenter har blivit vana vid denna förändring och är medvetna om att det mesta i samhället håller på att utvecklas digitalt och att allt fler nya digitala verktyg blir skapade.

I Sverige kan du exempelvis göra det mesta med din telefon och BankID. Processen för att genomföra ärendena var helt annorlunda för 15 år sedan. Sverige är ett välutvecklat land när det gäller användningen av teknik. Det är få länder som är lika kontantfria som Sverige och där i princip alla som får, använder tjänsten BankID. Du kan söka lån och skicka pengar direkt genom telefonen och en personlig kod, vilket är ovanligt i många andra länder. 

Det finns många vanliga avtal inom IT-branschen

I takt med att tekniken blir utvecklad och att IT/Techbolag blir fler och växer, blir också lagstiftningen anpassad efter det. Ett bra exempel är den nya Datasyddsförordningen (GDPR), vars syfte är att skydda individers personuppgifter. När du surfar på internet och skapar konton på olika hemsidor, sparar företagen många personuppgifter om dig. Den omtalade Facebookskandalen, där miljontals personuppgifter läckte, är bara ett av alla problem som kan uppstå i och med att uppgifterna blir sparade i olika servrar. Länderna måste därför utveckla lagstiftningen och skyddet för individers personuppgifter m.m. Det sker för att de inte ska hamna i fel händer eller till någon annan utan de registrerade personernas tillstånd. GDPR och kraven som medföljer är ett sätt som EU använder för att det ska bli säkrare. GDPR innehåller olika fördelar för privatpersoner och vissa företag menar att den innebär olika nackdelar för dem.

Vanliga avtal inom IT-branschen

Alla företag behöver följande avtal för att uppfylla GDPR:

  • Peronuppgiftsbiträdesavtal,
  • Dataskyddspolicy (Även kallad för integritetspolicy eller sekretesspolicy)
  • Interna rutiner,
  • Förteckning över personuppgiftsbehandlingen.

Allmänna villkor eller allmänna användarvillkor är ytterligare avtal som i princip alla IT/Techbolag behöver ha, eftersom beställare/användare oftast behöver godkänna villkor i och med att de blir kunder osv. De allmänna villkoren beskriver de villkoren som gäller generellt vid köp av ett företags tjänster eller produkter. Avtalet ligger även till grund för andra avtal mellan företaget och kunden.

Konsult-/serviceavtal är också vanliga inom IT-branschen, då många sådana bolag säljer tjänster till antingen privatpersoner eller företag. Då brukar motparten behöva acceptera de allmänna villkoren samt ett mer specifikt konsult/serviceavtal. 

Samarbetsavtal är också vanliga inom branschen. Ett samarbetsavtal kan ingås med samarbetspartners till företaget. Samarbeten kan se mycket olika ut, beroende på syftet med samarbetet. Därför är det alltid bra att skriva ner överenskommelserna i skrift, för att minska risken för framtida tvister.

Viktigt att även reglera förhållandet mellan delägarna

Om ni är flera grundare eller har tanken på att ta in ytterligare delägare, är det viktigt att reglera förhållandet mellan delägarna och företaget. Först och främst är det viktigt att teckna ett köpekontrakt innan köpet av aktierna sker, för att det inte ska bli några missförstånd eller att någon ska bli eller känna sig lurad. Ni ska då skriva ett aktieöverlåtelseavtal. I det avtalet ni skriver hur många aktier köpet avser och vilken köpeskillingen är. Det är även bra att skriva när betalningen ska ske och övriga villkor som ska gälla. Därefter är det bra att skriva ett aktieägaravtal som gäller mellan er.

I många fall är det vänner som är delägare i företag, vilket kan leda till komplikationer om de inte är överens om vissa saker. Till exempel är det en god idé att vara överens om hur många timmar alla ska arbeta och vad som händer om någon blir långvarigt sjuk. Det är bättre att prata om sådana frågor i förväg och att faktiskt skriva överenskommelserna i ett aktieägaravtal, eller ett kompanjonsavtal om bolagsformen inte är ett aktiebolag. Det ska även framgå vad som ska ske, om någon av parterna bryter mot avtalet.