Juridiska ord och begrepp

Vi förklarar juridiska ord och begrepp på ett lättförstått sätt. Det är viktigt att företagare förstår betydelsen av juridiska ord, eftersom juridiken berör alla delar inom företagande.

Det är även viktigt att alla personer, fysiska och juridiska, följer gällande lagstiftning. Genom att vi beskriver och förklarar juridiska ord, kan fler personer lära sig mer om juridik på ett enkelt sätt. Detta gör vi för att vi vill att det ska vara enkelt att förstå lagarna.

För oss är det viktigt att dela med oss av vår kunskap. Vi jurister har ett samhällsansvar och vi bryr oss mycket om våra medmänniskor. Därför har vi startat våra gratis juridikskolor i våra sociala medier. Juridikskolorna är helt gratis att använda och innehåller mycket intressant och lärorikt innehåll. Där svarar vi på frågor och informerar om juridiska nyheter. Juridikskolorna finns i våra sociala medier på LinkedIn, Facebook och Instagram.

Nedan kan du läsa om olika juridiska begrepp: