You are currently viewing Borgenär

Borgenär

Den som lånar pengar till någon annan är kallad för borgenär (ibland även för långivare eller fordringsägare). Den som har lånat pengarna är kallad för gäldenär.

En borgenär kan även vara någon som har rätt att ta emot skulden. Både företag och privatpersoner kan vara borgenärer. Borgenärer har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse med gäldenären.

Borgensman, Borgenär och Gäldenär

I vissa fall, kan borgenärer kräva att gäldenären tillser en borgensman.

En borgensman är en person som åtar sig ansvaret att betala tillbaka skulden, om gäldenären inte skulle göra det.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Gratis juridikskolor

Vi driver gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn och Instagram  som du är välkommen att följa. Där kan du lära dig mer om nyttig juridik.

Varmt välkommen!