Borgenär

Borgenär

Den som lånar pengar till någon annan är kallad för borgenär (ibland även för långivare eller fordringsägare). Den som har lånat pengarna är kallad för gäldenär.

En borgenär kan även vara någon som har rätt att ta emot skulden. Både företag och privatpersoner kan vara borgenärer. Borgenärer har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse med gäldenären.

Borgensman, Borgenär och Gäldenär

I vissa fall, kan borgenärer kräva att gäldenären tillser en borgensman.

En borgensman är en person som åtar sig ansvaret att betala tillbaka skulden, om gäldenären inte skulle göra det.

Vi skriver skuldebrev till fastpris

Vi rekommenderar alltid att ett skuldebrev ska skrivas ner skriftligt i form, för att kunna bevisa att det finns en skuld i framtiden.

Genom ett skuldebrev kan parterna även bestämma om flera villkor av relevans kring lånet. Exempelvis eventuell ränta, avbetalningsplan, när skulden ska vara tillfullo betald, om skulden får överlåtas till någon annan (löpande skuldebrev) eller inte (enkelt skuldebrev).

Vi skriver skuldebrev för 2500 kr inkl. moms. Vi kan även granska ett skuldebrev innan du skriver under det, till ett fastpris. Du kan mejla avtalet till oss så återkommer vi med en prisoffert, när vi kikat på omfattningen och gjort en bedömning av arbetet. Vid behov kan vi även justera innehållet och göra tillägg, vilket ingår i det fasta priset.

Gratis juridikskolor

Vi driver gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn och Instagram  som du är välkommen att följa. Där kan du lära dig mer om nyttig juridik.

Varmt välkommen!