Den som lånar pengar till någon annan är kallad för borgenär

Den som lånar pengar till någon annan är kallad för borgenär (ibland även för långivare eller fordringsägare). Den som har lånat pengarna är kallad för gäldenär. Motsatsen till begreppet borgenär är gäldenär.

Den som lånar pengar till någon annan är kallad för borgenär

En borgenär kan även vara någon som har rätt att ta emot skulden. Både företag och privatpersoner kan vara borgenärer. Borgenärer har rätt att få tillbaka sin skuld enligt överenskommelse med gäldenären. I vissa fall, kan borgenärer kräva att gäldenären tillser en borgensman. En borgensman är en person som åtar sig ansvaret att betala tillbaka skulden, om gäldenären inte skulle göra det.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss

Gratis juridikskolor

Vi driver gratis juridikskolor via våra sociala medier på LinkedIn och Instagram som du är välkommen att följa. Där kan du lära dig mer om nyttig juridik. Dessutom har vi skapat hemsidan www.AvtalGDPR.se där det finns mycket information om GDPR samlat på ett ställe. Dataskyddsförordningen är ett annat ord för GDPR och gäller för alla företag som behandlar personuppgifter. EU-förordningen gäller även för offentliga organ och organisationer som behandlar personuppgifter. Du kan till exempel läsa om att både fysiska och juridiska personer kan vara personuppgiftsansvarig, vilka kvalifikationer som dataskyddsombud bör ha och att registrerade har rätt att kontakta dataskyddsombud. Även anställda på företaget har rätt att kontakta dataskyddsombud.