You are currently viewing Lyckta dörrar

Lyckta dörrar

Lyckta dörrar betyder detsamma som ”stänga dörrar”. Detta innebär att dörrarna till rättegångssalen inte är öppna för allmänheten, utan att rättegången istället är belagd med sekretess. Man kan ha delar av en rättegång bakom lyckta dörrar, eller hela.

Rättegångar ska vara offentliga enligt huvudregeln

Huvudregeln är att alla rättegångar ska vara offentliga, för att allmänheten ska kunna granska processen, men det finns undantag. En rättegång kan i vissa fall ske bakom lyckta dörrar som betyder stängda dörrar. Detta sker för att skydda de deltagande parternas identitet och integritet. Det är även vanligt ifall det kommer att framgå uppgifter som är sekretessbelagda m.fl.

Domstolen tar beslut om lyckta dörrar

I Sverige är det domstolen som beslutar om lyckta dörrar och inte parterna. Exempelvis kan domstolen besluta om lyckta dörrar ifall den åtalade i ett brottmål är under 21 år. Domstolen kan även besluta om lyckta dörrar när uppgifter kommer fram, som rör den åtalade personens personliga eller ekonomiska förhållanden. Detsamma gäller om personerna som rättegången handlar om lider av psykisk störning eller för att skydda ett brottsoffer vid en rättegång om sexualbrott.

Det är alltså rätten som beslutar om lyckta dörrar vid en rättegång. Vanligtvis gäller sådana beslut för en begränsad tid och del av rättegången. Domstolen meddelar när de stänger dörrarna och när de öppnar åter. Rättens diskussioner kring lyckta dörrar eller ej, sker bakom lyckta dörrar. Domstolen offentliggör alltid en dom eller beslut genom meddelande till allmänheten.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss