Chef köpte swimingpool med företagskortet digitala juristerna

Domvilla

Domvilla betyder grova rättegångsfel eller ett grovt formellt fel i en dom. Det kan även innebära ett grovt formellt fel i beslut meddelat av domstol. Högre instanser, till exempel Hovrätten, kan ompröva och ändra sådan dom. Domvilla innebär alltså grova rättegångsfel som kan ha påverkat domens utgång.

Domvilla betyder grova rättegångsfel som kan ha påverkat domen

Ett vanligt praktiskt exempel på domvilla är om någon har blivit dömd för ett brott som denne inte har begått. Konsekvensen blir vanligtvis skadestånd som varierar och beror på vilken skada som skett på grund av den felaktiga domen. I många fall kan en person lida mycket psykiskt på grund av felaktig dom och det kan få förödande konsekvenser för personen. Därför är det viktigt att anmäla för domvilla ifall man vill att högre instanser avgör ärendet på nytt.

Det är även en god idé att ta reda på om man har rätt till rättsskydd vid sådan överklagan. Rättsskyddet ersätter kostnader som uppstår i samband med en tvist i domstol. Olika försäkringar ger olika rättsskydd. Därför är det bra att också jämföra de försäkringar man har, för att se vilka belopp de erbjuder i form av rättsskydd. Tänk också på att det ofta utgår en självrisk som ska bli betald.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss