Sänkt aktiekapital från 50000 kr till 25000 kr digitala juristerna

Laga förfall och Laga kraft

Laga förfall och Laga kraft har två olika betydelser. De låter lika, men det är viktigt att inte blanda ihop dem. Juridiken kan vara krånglig att förstå, därför har vi startat vår gratis juridikskola här på hemsidan.

Laga förfall och Laga kraft har två olika betydelser

Laga förfall innebär ett giltigt skäl till frånvaro. Exempelvis kan en person som har blivit kallad till en domstolsförhandling ha en giltig ursäkt för att inte komma. Det är då kallat för att personen hade laga förfall. Exempel på laga förfall är avbrott i kollektivtrafiken. Det kan även vara plötslig sjukdom som kan bli styrkt med läkarintyg. Dessutom kan det bero på annan omständighet, som inte borde kunna förutses eller något annat som domstolen finner är en giltig ursäkt. Men arbete eller semester är inte godtagbart som en giltig ursäkt för frånvaro och innebär inte laga förfall.

Det är viktigt att genast anmäla händelse av laga förfall, om du inte kan närvara på något obligatoriskt, exempelvis en domstolsförhandling. Det kan även vara ett edgångssammanträde, där alla styrelsemedlemmar måste närvara för att avlägga en ed vid konkurs av ett bolag.

Laga kraft innebär att en dom eller ett beslut är gällande, exempelvis den dom från någon av våra allmänna domstolar. Ett beslut som vunnit laga kraft, innebär att det inte går att överklaga domen. När tiden för ett överklagande har gått ut har domen vunnit laga kraft. Detsamma gäller om ärendet inte är överklagningsbart.

Vi på Digitala Juristerna arbetar enbart med att skriva och granska avtal till företag och företagare på distans till fasta priser

Kontakta oss