Kompanjonsavtal eller Aktieägaravtal

Kompanjonsavtal eller Aktieägaravtal

Kompanjonsavtal är för delägare i handelsbolag och aktieägaravtal är för delägare i aktiebolag. Kompanjonsavtal och aktieägaravtal är samma typ av avtal, men skillnaden att aktieägaravtal gäller för aktiebolag och kompanjonsavtal för andra bolagsformer.

Det är frivilligt för delägare att ingå denna typen av avtal.

Syftet med kompanjonsavtal och aktieägaravtal

Syftet med avtalet är att reglera förhållandet mellan delägarna och att i förväg bestämma hur vissa situationer ska bli hanterade. Avtalet är inget offentligt dokument, som exempelvis bolagsordningen och bokslutet. Istället är det ett internt avtal. Konsekvenserna av att inte ha ett sådant avtal kan vara svåra att ta itu med i efterhand.

Det är bra att skriva på ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal vid startskedet eller vid anslutning av en eller flera nya delägare. Genom ett sådant avtal kan delägare komma överens om vad som ska ske vid vissa situationer. Dessutom kan delägarna undvika missförstånd i många viktiga frågor och potentiella situationer. Det är även bra att reglera vad som ska hända om någon delägare bryter mot avtalet.

Om du driver ett handelsbolag först och sedan övergår till ett aktiebolag, är det enkelt att uppdatera avtalet eftersom innehållet i princip kan det vara detsamma.

Vanligt att reglera i ett kompanjonsavtal och aktieägaravtal

  • Vad som händer om någon blir långvarigt sjuk
  • Hur många timmar delägarna är förväntade att arbeta
  • Hur nya delägare får ansluta sig
  • Eventuella konkurrens och värvningsförbud
  • Hur vinst ska bli fördelad
  • Sekretessbestämmelser
  • Vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet (vanligtvis vite eller/och skadestånd)

Om det gäller ett aktiebolag, är det vanligt att även reglera att aktierna ska vara enskild egendom och att aktierna ska vara undantagna från giftorättsgods vid giftemål. Det sker genom att skriva ett äktenskapsförord. Detta är vanligt att bestämma eftersom det skyddar aktiebolaget från få en ny delägare, utan delägarnas godkännande. Aktier som inte är enskild egendom, ska nämligen bli delade mellan makarna vid skilsmässa. Detta gäller såvida makarna inte har skrivit och registrerat ett äktenskapsförord hos Skatteverket, där det framgår att aktierna är ena makens enskilda egendom.

Viktiga avtal för handelsbolag och aktiebolag

Det finns många viktiga avtal som aktiebolag bör ha och viktiga avtal som handelsbolag behöver och har nytta av. Exempelvis kan vi skriva samarbetsavtal, konsultavtal, allmänna villkor, GDPR avtal och många fler avtal, till fasta och rimliga priser.

Vi skriver och granskar aktieägaravtal och kompanjonsavtal till fastpris

Vi skriver och granskar kompanjonsavtal och aktieägaravtal på distans, genom dator och telefon. Vårt fastpris är 6000 kr ex moms som inkluderar samtal och genomgång med jurist. Vi vill att du ska bli nöjd med avtalet och vi arbetar tillsammans tills du är helt nöjd.

Har du ett kompanjonsavtal eller aktieägaravtal som du vill få granskat och förklarat? Mejla det till granskning@digitalajuristerna.se, så återkommer vi med en prisoffert. Vi justerar och kompletterar innehåller vid behov och har även en genomgång med dig kring bestämmelsernas betydelse.

Har du några frågor eller vill beställa avtal, kontakta oss så hjälper vi dig. Vårt telefonnummer är 08-81 66 33.

Se vår prislista här för våra vanligaste avtal.

Gratis juridikskolor för alla

På våra sociala medier driver vi gratis juridikskolor där vi bland annat beskriver juridiska begrepp, svarar på vanliga frågor, uppmärksammar relevanta nyheter m.m. Juridikskolorna finns på LinkedInFacebook och Instagram samt här på vår hemsida.