Allmänna villkor beskriver generella villkor för ett avtal

Allmänna villkor beskriver generella villkor för ett avtal, exempelvis köpeavtal mellan företaget och kunderna. I de allmänna villkoren ska en beskrivning framgå av bland annat villkoren för returer, ångerrätt, reklamation m.m.

Många av villkoren finns reglerade i lag, exempelvis köplagen och konsumentköplagen. Det är ändå viktigt att skriva köpevillkor som är anpassade efter verksamheten, även om lagen finns till grund.

Allmänna villkor ska också innehålla information om företaget och vem som är motparten, exempelvis annan näringsidkare eller en konsument.

Det är också viktigt att det framgår vad som är omfattat av villkoren, om det är köp av tjänst eller produkt. Kontaktuppgifter till support eller kundtjänst kan med fördel framgå i de allmänna villkoren, för att kunden enkelt ska veta vart de kan vända sig om fel eller problem skulle uppstå.

Det är viktigt att företag skräddarsyr sina egna allmänna villkor och inte kopierar någon annans villkor. Det är straffbart och utgör intrång i upphovsrätten, samtidigt som det kan innebära stora brister i innehållet.

Allmänna villkor beskriver generella villkor för ett avtal

Genom att ha allmänna villkor, kan exempelvis köpeavtal eller uppdragsavtal vara mindre omfattande. Detta kan ske genom att i sådana fall hänvisa till de allmänna villkoren, som då utgör bilaga till huvudavtalet. Det blir på detta vis enklare för båda parter att orientera sig i de olika avtalen som reglerar förhållandet dem emellan.

Publicera allmänna villkor på hemsidan

Vi rekommenderar alla företag att publicera sina allmänna villkor på hemsidan, för allmänheten. På så sätt kan kunder läsa de allmänna villkoren innan de ingår ett avtal med företaget. De allmänna villkoren ligger till grund för övriga avtal som ingås mellan parterna och för många är det viktigt att läsa villkoren innan de ingår ett avtal, för att veta vad som gäller.

Allmänna användarvillkor för applikationer

Applikationer behöver allmänna användarvillkor, som användare ska acceptera innan de registrerar sig för att använda tjänsten.

De allmänna användarvillkoren innehåller information om rättigheter och skyldigheter till både företaget och användarna. Dessa villkor är av viktig betydelse, eftersom det är ett avtal mellan företaget och användarna.

Avtalet gäller från och med att användaren har accepterat villkoren och gäller under hela tiden de nyttjar applikationen eller har ett användarkonto.

Allmänna användarvillkor innehåller bestämmelser om vad användaren får göra i applikationen, vem som är ansvarig för informationen i applikationen, vad användaren inte får göra, vad som händer om användaren bryter mot villkoren m.m.

Ju tydligare villkor, desto mindre risk för framtida tvister. Nackdelen med att skriva villkor med komplicerade juridiska termer är att användarna eller kunderna kan bli osäkra. Då kan det hända att de undviker att acceptera villkoren. En konsekvens blir att de inte kan använda tjänsten eller att kunderna inte ingår ett avtal med företaget.